Vesen og indre kvalitet av verkstedene

Arbeidslivet står helt sentralt på Vidaråsen, fortalte Elisabeth og Walter Lobsiger. De er begge verkstedledere i Vidaråsen Landsby, henholdsvis på snekkerverkstedet og i veveriet. Målet er at hver og en skal ha et menings- og gledesfylt arbeid som svarer til ens muligheter og samtidig dekker et behov i landsbyen. Karl König viste til at et regelmessig arbeid bidrar til en indre sikkerhet – trygghet og sosialt fellesskap – og anerkjennelse. Gjennom å lage noe som er vakkert, godt og sant.

Les mer