Verdigrunnlag

Nils Christies foredrag på Vidaråsen 2014

Menneskevennen og Vidaråsenvennen Nils Christie døde i en ulykke 27. mai 2015, 87 år gammel. Bare et halvt år tidligere holdt han et foredrag på Vidaråsen der han sier: Dette vil være et av de poengene som jeg ønsker å bli husket for. Ikke gå i noe samarbeid som vil bety at man må fravike fra noe hovedprinsipp. Da er det bedre ikke å få de pengene! Dere har jo jorder og gulrøtter og sånn. Det er fint å være avhengig! Det er en av sosiologiens første lover.

Les hele foredraget i LandsByLiv 39


Å godta lagnaden sin – amor fati

Tema i LandsByLiv 39 handler om å godta og elske lagnaden sin. ”Det som kjem imot meg, kan eg ikkje gjere noko med, elles var det ikkje lagnad. Korleis eg møter det, er opp til meg, elles er der ingen fridom.” Eg minnes ikkje kvar eg har desse orda i frå, men eg synest alltid dei er gode å tenke på om eg kjenner at livet skulle gå i mot meg. Eller om livet gjev meg rike gåver også: korleis kan eg best forvalta dei? Og som eit motto over det heile: André Bjerkes vakre dikt Amor Fati – elsk din skjebne!

Les temaartiklene i LandsByLiv 39


Ny bok om organisasjonsutvikling

Hans Brodal er kjent som grunnleggeren av SEA Quinta og han er en av pionerene som innførte den sosialøkologiske impulsen i Skandinavia. I sitt 84. leveår gir han ut boken Gemenskapsbildning – Socialekologi. Människoorienterad verksamhetsutvikling på eget forlag. Boken kan sies å være Brodals testamente over hans samarbeid og erfaringer i mer enn 30 år med bedrifter, myndigheter, ideelle organisasjoner og idébaserte virksomheter.

Les omtale og et utdrag fra boken i LandsByLiv 39


Å arbeide for hverandre – ikke for seg selv

Elisabeth Husebø skriver i LandsByLiv om den “Den sosiale grunnlov”. Hvorfor er disse ordene så viktige? I det sosialterapeutiske arbeidet er det vesentlig at selv om noen mennesker har et handikapp og andre ikke, er vi alle først og fremst mennesker. Vi kan alle både gi og ta imot. Det er det som samarbeid går ut på; at arbeidet går begge veier: Du gjør noe for meg og jeg gjør noe for deg. Og når vi arbeider sammen, oppstår fellesskapet.

Les mer i LandsByLiv 34, våren 2013


Sosial tregrening

I 1919 uttalte Rudolf Steiner følgende: «Det som i det siste århundre har utviklet seg som et tidsfenomen, nemlig åndslivets og rettslivets avhengighet av næringslivet, anser man som naturnødvendighet. Og man legger ikke merke til hvordan det virkelig forholder seg: at det er denne avhengigheten av næringslivet som har drevet menneskeheten inn i katastrofen.» Sosial tregrening er hovedtema i LandsByLiv 42 med en rekke artikler. Her kan du lese om friheten, likheten og brorskapet; solide tradisjoner fra 1814 og den norske grunnloven; hvordan kulturen ble antroposofenes strategi; og om samfunnets treklang – en nødvendig utvikling.

Les om sosial tregrening i LBL 42


Den sosiale grunnlov

Velferden i et fellesskap av samarbeidende mennesker blir desto større jo mindre den enkelte selv gjør krav på utbyttet av egen innsats, det vil si jo mer han gir av utbyttet til sine medarbeidere, og jo mer hans egne behov ikke tilfredsstilles gjennom egne ytelser, men gjennom de andres. I et menneskelig fellesskap vil alle ordninger som motsier denne loven, på lang sikt måtte avle nød og elendighet et eller annet sted. Rudolf Steiner (1905).

Les mer


Framgang!

“De som taler om nedgangstider, og til og med beviser dem, har nok rett når det gjelder det som lever i den ytre verden. Men hver enkelt av oss må sørge for at de ikke fortsetter å få rett. For, fremgang kommer ikke fra noe objektivt.
Framgang kommer fra en subjektiv vilje. Ved stadig på ny å ta de inspirerende kreftene opp i seg og fra den nyopptatte inspirasjon, gi den nedadgående sivilisasjon en ny oppdrift, hindrer vi nedgang. I dag kan vi bare appellere til menneskets gode vilje.”
Rudolf Steiner, 2. juli 1920

Sosialterapeutisk Forbund (SF)
Sosialterapeutisk Forbund (SF)

består av 14 selvstendige virksomheter for mennesker med spesielle behov; barn, ungdommer og voksne. Virksomhetene gir tilbud om skole, bolig og arbeid til cirka 300 elever/beboere. Til grunn for arbeidet ligger det antroposofiske menneskesynet, slik det er utformet av Rudolf Steiner.

Les mer
Bachelorgrad Sosialpedagogikk
Bachelorgrad Sosialpedagogikk

Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo tilbyr bachelorgrad i sosialpedagogikk. Faget er rettet mot praktisk sosialfaglig arbeid basert på steinerpedagogiske metoder.

Les mer
Kalender
Kalender 2018
26-27
apr
Sundvollen, Buskerud
24-27
okt
Nordisk Forbunds høstmøte
Rotvoll, Trondheim
5
nov
Høstmøte i SF
Vidaråsen, Andebu
Tidsskriftet LandsByLiv
Tidsskriftet LandsByLiv

utgis av Sosialterapeutisk Forbund. Se alle utgavene her.

Les mer
Ledige stillinger
Ledige stillinger

Søk ledig stilling innenfor antroposofiske sosialterapeutiske virksomheter, Camphill og helsepedagogiske skoler.
Les mer


Har du en stilling å annonsere?
Klikk her

Dialogos sekretariat for SF
Dialogos sekretariat for SF

Dialogos medie- og ressurssenter er administrativt sekretariat for Sosialterapeutisk Forbund. Dialogos er også ansvarlig for produksjonen av tidsskriftet LandsByLiv og står for driften av nettsiden sosialterapi.no.

Les mer
Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi
Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi

er et nordisk nettverk av omsorgstjenester for barn, unge og voksne med utviklingshemming, som bygger på det antroposofiske menneskesynet.

Les mer
Konferenz
Konferenz

für Heilpädagogik und Sozialtherapie er et forum for den internasjonale antroposofiske omsorgsbevegelsen. Årlig holdes et verdensstevne i Goetheanum, Dornach, ved Basel i Sveits. Sosialterapeutisk Forbund inngår i dette verdensomspennende nettverket som omfatter ca 700 steder i 50 land.

Les mer
Europeisk pårørendeorgan
Europeisk pårørendeorgan

European Co-operation in Anthroposophical Curative Education and Social Therapy (ECCE) har som formål å representere personer med utviklingshemning som ikke kan snakke på egne vegne. Organisasjonen fungerer som en "juridisk person" og består av både pårørende og medarbeidere i virksomhetene.

Les mer
«Kulturøyer» av Bente Edlund
«Kulturøyer» av Bente Edlund

Boken Kulturøyer – Antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov 1924-1990 er skrevet av Bente Edlund som underviser i sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Boken bygger på hennes doktoravhandling fra 2008.

Les mer