Utvikling i fellesskap – om arbeid og identitet

Marta Eldøy: «eg kan…» «kven … eg?» Det var Ola som plutselig sa dette. Ein av ungdommane som har vert kort tid i arbeid hos oss på Helgeseter. Han hadde akkurat knekt koden i å meistre veven: Føre skyttelen frå side til side, legge lag på lag med farga garn inn i renninga – innslaget. Passe på og huske å ha rett fot på rett trøe, kantane på sidene skal også være fine og beine. Så kan bommen slåast til – passe. Veven er eit fullstendig terapiinstrument! Den står i samanheng med tankens og bevisstheitas utvikling.

Les mer