Utdanning

Sosialpedagogisk utdanning

Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo tilbyr utdanning for deg som ønsker å arbeide innenfor det sosialterapeutiske fagfeltet. Bachelorgrad i sosialpedagogikk er en 4-årig yrkesbasert deltidsutdanning som kvalifiserer for miljøfaglig arbeid i sosialterapeutiske virksomheter, som leder av bofellesskap, verksteder eller kulturelle virksomheter.  Studiet gir også kompetanse for sosialpedagogisk arbeid i steinerskolene, der sosialpedagogen kan virke som sosialrådgivere, og lede og gjennomføre pedagogisk-sosiale tiltak for elever med særskilte behov. Studiet har opptak hvert annet år.

Søknadsfristen for opptak høsten 2014 er 1. mars


Første kull på studiet i sosialpedagogikk

Den 10. september 2012 startet det første kullet i sosialpedagogikk på Steinerhøyskolen i Oslo. Studieleder Bente Edlund fortalte om hvordan bachelorutdannelsen ble til. Tidlig på 1970-tallet startet det første tre-årige seminaret på Vidaråsen og senere fulgte Bergen etter. Disse seminarene ble i 1998 slått sammen til en felles helsepedagogisk utdannelse i regi av Norsk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi.

Les mer


Hva er sosialpedagogikk?

Med navnet sosialpedagogikk – det som i antroposofisk sammenheng tidligere har gått under betegnelsene helsepedagogikk (for barn) og sosialterapi (for voksne) – har studiet på Steinerhøyskolen knyttet an til en allerede eksisterende tradisjon. Sosialpedagogikk er en faglig retning med røtter tilbake til 1800-tallets Tyskland, et fag i grenselandet mellom pedagogikk og sosialt arbeid eller sosiologi.

Les mer


Studiekonferanse på Vidaråsen 2014

Som medarbeider på Framskolen på Vallersund Gård fikk jeg muligheten til å delta på studiekonferansen. Der har jeg sammen med unge voksne på Framskolen fått møte unge voksne fra andre helsepedagogiske steder i Norge. Som tilreisende og gjester på gjestehuset på Vidaråsen, fikk vi en varm mottagelse og ble godt ivaretatt under hele oppholdet. Det var sosialt og hyggelig, og skapte en god atmosfære under konferansen, skriver Toril Madsø.

Les mer


Petter Holm – den triale mannen

Sammen med Bente Edlund har Petter Holm utviklet tilbudet om bachelorgraden i Sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen. I intervjuet forteller han om utviklingen fram til høyskoleutdannelsen, egen bakgrunn og mastergraden han nylig tok, samt det tette samarbeidet med dagsenteret Blagoe Delo i Russland.

Les mer i Landsbyliv 33, julen 2012


Doktorgrad Bente Edlund

Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet spesialpedagogikk og er en historisk undersøkelse av en omsorg- og opplæringspraksis for utviklingshemmede basert på ideer av filosofen og pedagogen Rudolf Steiner og følger utviklingen fra 1924 til den såkalte Ansvarsreformen i Norge i 1991. Forpliktende idealisme under skiftende betingelser. Antroposofiske tiltak for utviklingshemmede 1924-1990. Bente Edlund, 2008, Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk.
Avhandlingen er sammenfattet og utgitt i bokform på Antropos forlag 2010: Kulturøyer – Antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov – 1924-1990. Bente Edlund.

Kjøp boken her


Salutogenese og resiliens i pedagogisk praksis

Kjell Helge Johansen drøfter håndverkets oppgave i skolesammenheng i sin Masteroppgave fra Rudolf Steiner Høyskolen 2012. Oppgaven heter: JEG/DU – JEG/DET –Salutogenese og resiliens i pedagogisk praksis. Masteroppgaven danner et direkte grunnlag for etableringen av Momo Waldorfskole på Heimdal som fikk godkjenning i 2013.

Les Masteroppgaven 2012 til Kjell Helge Johansen

Sosialterapeutisk Forbund (SF)
Sosialterapeutisk Forbund (SF)

består av 14 selvstendige virksomheter for mennesker med spesielle behov; barn, ungdommer og voksne. Virksomhetene gir tilbud om skole, bolig og arbeid til cirka 300 elever/beboere. Til grunn for arbeidet ligger det antroposofiske menneskesynet, slik det er utformet av Rudolf Steiner.

Les mer
Bachelorgrad Sosialpedagogikk
Bachelorgrad Sosialpedagogikk

Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo tilbyr bachelorgrad i sosialpedagogikk. Faget er rettet mot praktisk sosialfaglig arbeid basert på steinerpedagogiske metoder.

Les mer
Kalender
Kalender 2018
26-27
apr
Sundvollen, Buskerud
24-27
okt
Nordisk Forbunds høstmøte
Rotvoll, Trondheim
5
nov
Høstmøte i SF
Vidaråsen, Andebu
Tidsskriftet LandsByLiv
Tidsskriftet LandsByLiv

utgis av Sosialterapeutisk Forbund. Se alle utgavene her.

Les mer
Ledige stillinger
Ledige stillinger

Søk ledig stilling innenfor antroposofiske sosialterapeutiske virksomheter, Camphill og helsepedagogiske skoler.
Les mer


Har du en stilling å annonsere?
Klikk her

Dialogos sekretariat for SF
Dialogos sekretariat for SF

Dialogos medie- og ressurssenter er administrativt sekretariat for Sosialterapeutisk Forbund. Dialogos er også ansvarlig for produksjonen av tidsskriftet LandsByLiv og står for driften av nettsiden sosialterapi.no.

Les mer
Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi
Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi

er et nordisk nettverk av omsorgstjenester for barn, unge og voksne med utviklingshemming, som bygger på det antroposofiske menneskesynet.

Les mer
Konferenz
Konferenz

für Heilpädagogik und Sozialtherapie er et forum for den internasjonale antroposofiske omsorgsbevegelsen. Årlig holdes et verdensstevne i Goetheanum, Dornach, ved Basel i Sveits. Sosialterapeutisk Forbund inngår i dette verdensomspennende nettverket som omfatter ca 700 steder i 50 land.

Les mer
Europeisk pårørendeorgan
Europeisk pårørendeorgan

European Co-operation in Anthroposophical Curative Education and Social Therapy (ECCE) har som formål å representere personer med utviklingshemning som ikke kan snakke på egne vegne. Organisasjonen fungerer som en "juridisk person" og består av både pårørende og medarbeidere i virksomhetene.

Les mer
«Kulturøyer» av Bente Edlund
«Kulturøyer» av Bente Edlund

Boken Kulturøyer – Antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov 1924-1990 er skrevet av Bente Edlund som underviser i sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Boken bygger på hennes doktoravhandling fra 2008.

Les mer