Sosialpedagogisk utdanning

Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo tilbyr utdanning for deg som ønsker å arbeide innenfor det sosialterapeutiske fagfeltet. Bachelorgrad i sosialpedagogikk er en 4-årig yrkesbasert deltidsutdanning som kvalifiserer for miljøfaglig arbeid i sosialterapeutiske virksomheter, som leder av bofellesskap, verksteder eller kulturelle virksomheter.  Studiet gir også kompetanse for sosialpedagogisk arbeid i steinerskolene, der sosialpedagogen kan virke som sosialrådgivere, og lede og gjennomføre pedagogisk-sosiale tiltak for elever med særskilte behov. Studiet har opptak hvert annet år.

Første kull på studiet i sosialpedagogikk

Den 10. september 2012 startet det første kullet i sosialpedagogikk på Steinerhøyskolen i Oslo. Studieleder Bente Edlund fortalte om hvordan bachelorutdannelsen ble til. Tidlig på 1970-tallet startet det første tre-årige seminaret på Vidaråsen og senere fulgte Bergen etter. Disse seminarene ble i 1998 slått sammen til en felles helsepedagogisk utdannelse i regi av Norsk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi.

Les mer

Hva er sosialpedagogikk?

Med navnet sosialpedagogikk – det som i antroposofisk sammenheng tidligere har gått under betegnelsene helsepedagogikk (for barn) og sosialterapi (for voksne) – har studiet på Steinerhøyskolen knyttet an til en allerede eksisterende tradisjon. Sosialpedagogikk er en faglig retning med røtter tilbake til 1800-tallets Tyskland, et fag i grenselandet mellom pedagogikk og sosialt arbeid eller sosiologi.

Les mer

Studiekonferanse på Vidaråsen 2014

Som medarbeider på Framskolen på Vallersund Gård fikk jeg muligheten til å delta på studiekonferansen. Der har jeg sammen med unge voksne på Framskolen fått møte unge voksne fra andre helsepedagogiske steder i Norge. Som tilreisende og gjester på gjestehuset på Vidaråsen, fikk vi en varm mottagelse og ble godt ivaretatt under hele oppholdet. Det var sosialt og hyggelig, og skapte en god atmosfære under konferansen, skriver Toril Madsø.

Les mer i LandsByLiv 37

Doktorgrad Bente Edlund

Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet spesialpedagogikk og er en historisk undersøkelse av en omsorg- og opplæringspraksis for utviklingshemmede basert på ideer av filosofen og pedagogen Rudolf Steiner og følger utviklingen fra 1924 til den såkalte Ansvarsreformen i Norge i 1991. Forpliktende idealisme under skiftende betingelser. Antroposofiske tiltak for utviklingshemmede 1924-1990. Bente Edlund, 2008, Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk.
Avhandlingen er sammenfattet og utgitt i bokform på Antropos forlag 2010: Kulturøyer – Antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov – 1924-1990. Bente Edlund.

Kjøp boken her

Petter Holm – den triale mannen

Sammen med Bente Edlund har Petter Holm utviklet tilbudet om bachelorgraden i Sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen. I intervjuet forteller han om utviklingen fram til høyskoleutdannelsen, egen bakgrunn og mastergraden han nylig tok, samt det tette samarbeidet med dagsenteret Blagoe Delo i Russland.

Les mer i LandsByLiv 33, julen 2012