Tilfeldighet – og skjebne

Er tilfeldigheter en realitet? En innvending mot tilfeldighetenes realitet er at sannsynligheten statistisk sett er så liten. Men er det slik i det virkelige liv? spør Bernard Beitman i sin bok «Connecting with Coincidence». På tysk heter tilfeldighet «Zufall». Noe «faller» til oss. Hvordan noe kan treffe, får vi høre i artikkelen om Lars Skrefsrud – misjonæren som satte mennesket først. Rudolf Steiner planla rundt 1900 å skrive et nytt filosofisk verk, en «tilfeldighetsfilosofi» påpeker Kaj Skagen i «Morgen ved midnatt».

Les om tilfeldigheter i LandsByLiv 46, våren 2019