Noen av forsidene til LandsByLiv siden bladet startet å komme ut i 2004. Alle bladene ligger på nett.

Tidsskriftet LandsByLiv

Landsbyliv kom ut første gang våren 2004. Initiativtaker var Landsbystiftelsen i Norge. I 2012 overtok Sosialterapeutisk Forbund eierskapet av bladet, og selve navnet ble “utvidet” med et par versaler – slik at LandsByLiv nå favner om både “by” og “land”. Høsten 2013 fikk bladet ny logo med undertittelen: Tidsskrift for sosialterapeutisk arbeid i Norge. Se alle utgavene av LandsByLiv her.

Et vindu mot verden

Utgangspunktet for oppstarten i 2004 var ønsket om å dele informasjon og kunnskap om og med hverandre innenfor Landsbystiftelsen. Likeledes ville man å vise “hvem vi er i verden”. Bladet skulle bidra til dokumentasjon av det arbeidet som gjøres og de åndelige verdier og holdningene som ligger til grunn for dette. Viktig var også ønsket om at beboere og elever skulle komme til orde, og på flere steder ble det opprettet skrivegrupper.

Redaksjonsgruppen til den første utgivelsen i 2004 var Dag Balavoine, Jan Bang, Richard Monsen og Inger Lise Nicolaysen. Forut for denne utgivelsen hadde Landsbyposten kommet som et enkeltstående forsøk av Per Engebretsen på Solborg Camphill. Dermed var frøet sådd.

Eierskifte

I 2009 kom tanken om at Landsbyliv skulle være et fellesorgan for alle stedene med antroposofisk omsorg. Geir Legreid fra Sosialterapeutisk Forbund og Hans Bringeland fra Grobunn inngikk i en utvidet redaksjonsgruppe i Landsbyliv samme med Dag Balavoine, Jan Bang, Borgny Berglund og Svein Berglund, og fra 2012 overtok Sosialterapeutisk Forbund eierskapet. Forandringer innebar blant annet at hver virksomhet; landsbyer, hjem og helsepedagogiske skoler fikk et større ansvar for innholdet i bladet. Dialogos medie- og ressurssenter påtok seg ansvaret for produksjon og administrasjon.

En rik bukett blader

Les artikkelen “Landsbyliv sin betydning for skoler, hjem og landsbyene” av Geir Legreid i LandsByLiv 31. I 2010-11 ble det utgitt tre fagbilag. I 2014 utkom en egen utgave fra Fagdagene. Grasrotbladet Mitt landsbyLIV oppstod som en idé og har foreløpig kommet ut med to utgaver i 2015 og 2017. I 2016 ble det laget en jubileumsutgave i forbindelse med at Camphill Landsbystiftelse i Norge var 50 år. Til Steineruka 2018 kom det første fellesbladet MENNESKET – et samarbeid med Libra, Herba, Antroposofisk Selskap og Dialogos. Og tilsvarende for 2019. Slik kan vi i løpet av disse årene vise til en hel “bukett” av blader. Alle ligger på nettet og kan lastes ned som pdf-filer. I oversikten kan man også se hvilke tema de ulike bladene har.

Samle kreftene

LandsByLiv er i dag den viktigste informasjonskanalen til Sosialterapeutisk Forbund. Det helsepedagogiske og sosialterapeutiske fagmiljøet i Norge er relativt lite, og det er viktig at kreftene forenes gjennom et godt tidsskrift. En av hovedoppgavene til bladet er å styrke nettverket og kontakten mellom stedene og bidra til å synliggjøre menneskeverd. Målet er at bladet skal “boble” av liv, formidle informasjon og bidra til å skape nye initiativer. LandsByLiv er både forbundets talerør ut i verden.

Bli abonnent

LandsByLiv trenger flere abonnenter. Når du abonnerer er du med å sikre bladets framtid og bidrar til dets økonomi. Henvendelse: .
Bankkonto for abonnement: 1254.05.74136

Kontaktinformasjon

Redaksjonsgruppen består av Rigmor Skålholt, Elisabeth Husebø og Sissel Jenseth.
Kontakt: Sissel Jenseth, , Tlf: 975 63 875
LandsByLiv, Oscars gate 10, 0352 Oslo.

Ansvarlig for produksjon er Dialogos medie- og ressurssenter.
ISSN 1504-0720
Returadresse: Landsbyliv / Dialogos, Oscars gate 10, 0352 Oslo
Tidsskriftet Landsbyliv eies av Sosialterapeutisk Forbund
Org. nr. 990 317 186