Noen av forsidene til LandsByLiv siden bladet startet å komme ut i 2004. Alle bladene ligger på nett.

Tidsskriftet LandsByLiv

Landsbyliv kom ut første gang våren 2004. Initiativtaker var Landsbystiftelsen, og bladet har siden kommet med fire nummer i året, inntil i 2013 da det kom med to utgaver. I 2012 overtok Sosialterapeutisk Forbund eierskapet av bladet, og navnet ble “videt ut” med noen versaler – slik at det nå favner både by og land. Høsten 2013 fikk også bladet ny logo, og det har fått en ny undertittel: Tidsskrift for sosialterapeutisk arbeid i Norge.

Et vindu mot verden

Utgangspunktet for oppstarten i 2004 var ønsket om å dele informasjon og kunnskap om og med hverandre innenfor Landsbystiftelsen. Likeledes ville man å vise “hvem vi er i verden”. Bladet skulle bidra til dokumentasjon av det arbeidet som gjøres og de åndelige verdier og holdningene som ligger til grunn for dette. Viktig var også ønsket om at beboere og elever skulle komme til orde, og på flere steder ble det opprettet skrivegrupper.

Redaksjonsgruppen til den første utgivelsen i 2004 var Dag Balavoine, Jan Bang, Richard Monsen og Inger Lise Nicolaysen. Forut for denne utgivelsen hadde Landsbyposten kommet som et enkeltstående forsøk av Per Engebretsen på Solborg Camphill. Dermed var frøet sådd.

Eierskifte

I 2009 kom tanken om at Landsbyliv skulle være et fellesorgan for alle stedene med antroposofisk omsorg. Geir Legreid fra Sosialterapeutisk Forbund og Hans Bringeland fra Grobunn inngikk i en utvidet redaksjonsgruppe i Landsbyliv samme med Dag Balavoine, Jan Bang, Borgny Berglund og Svein Berglund. Saken ble drøftet videre utover 2010, og våren 2011 satte hovedstyret for Landsbystiftelsen ned en styringsgruppen som la fram sin innstilling for bladets fremtid samme høst. Det førte til at det ble vedtatt at Sosialterapeutisk Forbund skulle overta eierskapet fra nyttår 2012. Forandringer innebar også at hver virksomhet; både landsbyer, hjem og helsepedagogiske skoler, fikk et større ansvar for innholdet i bladet og driften av dette. Dialogos medie- og ressurssenter påtok seg samtidig ansvaret for produksjonen av bladet og administrasjonen i forhold til abonnentene.

Les artikkelen “Landsbyliv sin betydning for skoler, hjem og landsbyene” av Geir Legreid i Landsbyliv 31.

Samle kreftene

Landsbyliv er i dag den viktigste informasjonskanalen til Sosialterapeutisk Forbund. Det helsepedagogiske og sosialterapeutiske fagmiljøet i Norge er relativt lite, og det er viktig at kreftene forenes gjennom et godt tidsskrift. En av hovedoppgavene til bladet er å styrke nettverket og kontakten mellom stedene og bidra til å synliggjøre menneskeverd. Målet er at bladet skal “boble” av liv og skape nye initiativer. Landsbyliv er både forbundets talerør ut i verden og en identitetsskaper innad.

Bli abonnent

Landsbyliv trenger flere abonnenter. Når du abonnerer er du med å sikre bladets framtid og bidrar til dets økonomi. Henvendelse: on.so1569123275golai1569123275d@vil1569123275ybsdn1569123275al1569123275.
Bankkonto for abonnement: 1254.05.74136

Kontaktinformasjon

Redaksjonsgruppen består av Rigmor Skålholt, Elisabeth Husebø og Sissel Jenseth.
Kontakt: Sissel Jenseth, on.so1569123275golai1569123275d@vil1569123275ybsdn1569123275al1569123275, Tlf: 975 63 875
LandsByLiv, Oscars gate 10, 0352 Oslo.

Ansvarlig for produksjon er Dialogos medie- og ressurssenter.
ISSN 1504-0720
Returadresse: Landsbyliv / Dialogos, Oscars gate 10, 0352 Oslo
Tidsskriftet Landsbyliv eies av Sosialterapeutisk Forbund
Org. nr. 990 317 186

Alle utgaver av Landsbyliv ligger på nettet og kan lastes ned som pdf-fil.