Studiekonferanse på Vidaråsen 2014

Som medarbeider på Framskolen på Vallersund Gård fikk jeg muligheten til å delta på studiekonferansen. Der har jeg sammen med unge voksne på Framskolen fått møte unge voksne fra andre helsepedagogiske steder i Norge. Som tilreisende og gjester på gjestehuset på Vidaråsen, fikk vi en varm mottagelse og ble godt ivaretatt under hele oppholdet. Det var sosialt og hyggelig, og skapte en god atmosfære under konferansen, skriver Toril Madsø.

Les mer i LandsByLiv 37