Søk ledige stillinger innenfor antroposofiske sosialterapeutiske virksomheter, Camphill og helsepedagogiske skoler.

Har du en stilling å annonsere? Klikk her

 

LEDIG STILLING: Steinerhøyskolen i Oslo

Arbeidssted Steinerhøyskolen
Stilling Høyskolelektor sosialpedagogikk, 50 %
Søknadsfrist 6. april 2018
Stillingstype (fast/vikar) Fast
Beskrivelse av stillingen / aktuelle arbeidsområder Undervisning, veiledning og studieadministrative oppgaver. Undervisningsoppgavene legges opp etter den enkelte søkers faglige profil innenfor pedagogikk, psykologi eller sosialt arbeid.
Ønskede kvalifikasjoner Søkere må ha relevant pedagogisk eller sosialfaglig utdanning (MA), god kjennskap til steinerpedagogikk eller sosialterapi, samt erfaring fra relevant pedagogisk eller sosialt arbeid, fortrinnsvis i steinerskole eller sosialterapeutisk virksomhet.
Vi tilbyr Et spennende fagligmiljø i utvikling, varierte oppgaver og engasjerte studenter og medarbeidere og et nært samarbeid med praksisfeltet og det internasjonale steinerpedagogiske fagmiljøet. Det kan være mulighet for en prosentvis utvidelse av stillingen basert på søkers faglige bakgrunn.
Om oss Steinerhøyskolen er en privat høyskole som tilbyr bachelorgrader i steinerpedagogisk lærerutdanning, barnehagelærerutdanning og sosialpedagogikk, mastergrad i steinerpedagogikk og et variert tilbud innen etter- og videreutdanning. http://www.steinerhoyskolen.no

Bachelorprogrammet i sosialpedagogikk er en 4-årig yrkesbasert deltidsutdanning som utdanner sosialpedagoger til steinerskolene, samt til arbeid i bo- og arbeidsfellesskap for unge og voksne med utviklingshemning. http://www.steinerhoyskolen.no/studietilbud/sosialpedagogikk

Nærmere opplysninger Bente Edlund, bente.edlund@steinerhoyskolen.no
Søknaden sendes til Søknadsbrev med beskrivelse av kvalifikasjoner og motivasjon og CV med kopi av vitnemål og attester sendes rektor Dagny Ringheim dagny.ringheim@steinerhoyskolen.no

 

LEDIG STILLING: Ljabruskolen, daglig leder

Arbeidssted Ljabruskolen – Steinerskole for elever med spesielle behov
Stilling Daglig leder med ansettelse fra 1. august 2018
Søknadsfrist Søknadsfrist: 20. mars 2018
Beskrivelse av stillingen / aktuelle arbeidsområder Til stillingen som daglig leder for Ljabruskolen hører følgende oppgaver:

– Ansvar for å lede den langsiktige pedagogiske og organisatoriske utviklingen i tråd med skolens overordnede profil. Daglig leder har også ansvar for skolens daglige drift i nært samarbeid med skolens kollegium.

– Drive skolen i samsvar med friskoleloven og andre lover og forskrifter som regulerer driften. Leder har også personalansvar og er HMS-ansvarlig, og skal samarbeide tett med skolens øvrige organer.

– Ansvar for at driften er i henhold til budsjett og skolens økonomiske situasjon.

Ønskede kvalifikasjoner – Godkjent steinerpedagogisk utdanning og praksis eller annen relevant pedagogisk eller sosialfaglig utdanning i kombinasjon med steinerpedagogisk erfaring, samt god kjennskap til elevgruppen som skolen retter seg mot.

– Søkere må ha kompetanse og erfaring innenfor pedagogisk ledelse og administrasjon.

– Daglig leder må kunne holde et overblikk og handle i tråd med langsiktige planer, og samtidig kunne håndtere hverdagens små og store utforutsette hendelser.

Vi tilbyr – En flott gruppe elever og aktive foreldre som er glade i skolen, og som bidrar til å skape et godt miljø.

– En levende skoleorganisme i god utvikling med kvalifiserte og engasjerte medarbeidere som samarbeider godt.

– En veldrevet skole med en sunn økonomi og et oppgradert og funksjonelt skoleanlegg, så vel ute som inne.

– Lønn etter avtale.

Om oss Ljabruskolen er en steinerskole for elever med behov for særskilt tilrettelagt undervisning. Skolen tar imot barn og unge med utviklingshemning og andre lærevansker, og har per i dag 39 elever fordelt på grunnskole og videregående trinn. Det er også knyttet en skolefritidsordning (SFO/AKS) til skolen, som holder til på Hauketo i et tiltalende skoleanlegg bestående av nye og nyrestaurerte bygninger.  Se ljabruskolen.no.
Nærmere opplysninger Har du spørsmål eller ønsker du mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Ingrid Braune, tlf. 22 62 98 93/90, epost ingrid.braune@steinerskolen.no

Se stillingsannonsen som pdf.

Søknaden sendes til Søknaden sendes Ljabruskolen, Ljabrubakken 50, 1165 Oslo, v/daglig leder, ingrid.braune@steinerskolen.no.