Ledige stillinger

Søk ledige stillinger innenfor antroposofiske sosialterapeutiske virksomheter, Camphill og helsepedagogiske skoler.

Har du en stilling å annonsere? Klikk her

 

Ledige stillinger:

 

Medarbeidere, Hogganvik Landsby

Arbeidssted Hogganvik Landsby
Stilling Medarbeider(e), gjerne par eller familier
Søknadsfrist 30. april 2022
Stillingstype (fast/vikar) Fast 100% stilling
Arbeidstid (omfang) I tillegg til normalarbeidstid 37,5 timer/uke, kommer sosialtid og kulturtid som vi ønsker at du deler med oss.
Beskrivelse av stillingen / aktuelle arbeidsområder Organisering / gjennomføring av oppgaver i felleshusholdning, arbeid på gård / gartneri / skog / verksteder, lede kulturaktiviteter etc.
Ønskede kvalifikasjoner Villighet til å dele vår livsstil
Vilkår At du/dere bidrar etter evne
Vi tilbyr Et økonomisk fellesskap der dine behov blir dekket
Om oss Et camphillfellesskap sentrert rundt landbruk
Nærmere opplysninger Elisabeth Husebø, tel 908 08 414
Søknaden sendes til

Daglig leder, Ljabruskolen

Ljabruskolen er en Steinerskole for elever med behov for særskilt tilrettelagt undervisning. Skolen tar imot barn og unge med utviklingshemning og andre lærevansker, og har per i dag 42 elever fordelt på grunnskole og videregående trinn samt 42 medarbeidere. Det er også knyttet en skolefritidsordning (SFO/AKS) til skolen. Ljabruskolen holder til på Hauketo i et tiltalende skoleanlegg bestående av nye og restaurerte bygninger. Se også ljabruskolen.no

Til stillingen som daglig leder for Ljabruskolen hører følgende oppgaver:

Ansvar for å lede den langsiktige pedagogiske og organisatoriske utviklingen i tråd med skolens overordnede profil. Daglig leder har også ansvar for skolens daglige drift i nært samarbeid med skolens kollegium. Daglig leder rapporterer til stiftelsens styre.

Drive skolen i samsvar med friskoleloven og andre lover og forskrifter som regulerer driften. Leder har også personalansvar og er HMS-ansvarlig, og skal samarbeide tett med skolens øvrige organer.

Ansvar for at driften er i henhold til budsjett og skolens økonomiske situasjon.

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner:

Godkjent pedagogisk eller spesialpedagogisk utdanning, samt erfaring med den elevgruppen som skolen retter seg mot. Det forutsettes også at søker har kjennskap til og interesse for Steinerpedagogikk.

Søkere må ha kompetanse og erfaring innenfor pedagogisk ledelse og administrasjon.

Daglig leder må kunne holde et overblikk og handle i tråd med langsiktige planer, og samtidig kunne håndtere hverdagens små og store utforutsette hendelser.

Vi tilbyr:

En flott gruppe elever og aktive foreldre som er glade i skolen, og som bidrar til å skape et godt miljø.

En levende skoleorganisme i god utvikling med kvalifiserte og engasjerte medarbeidere som samarbeider godt.

En veldrevet skole med en sunn økonomi og et oppgradert og funksjonelt skoleanlegg, så vel ute som inne.

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 10.12.2021