Ledige stillinger

Søk ledige stillinger innenfor antroposofiske sosialterapeutiske virksomheter, Camphill og helsepedagogiske skoler.

Har du en stilling å annonsere? Klikk her

 

Ledige stillinger:

 

Medarbeidere, Hogganvik Landsby

Arbeidssted Hogganvik Landsby
Stilling Medarbeider(e), gjerne par eller familier
Stillingstype (fast/vikar) Fast 100% stilling
Arbeidstid (omfang) I tillegg til normalarbeidstid 37,5 timer/uke, kommer sosialtid og kulturtid som vi ønsker at du deler med oss.
Beskrivelse av stillingen / aktuelle arbeidsområder Organisering / gjennomføring av oppgaver i felleshusholdning, arbeid på gård / gartneri / skog / verksteder, lede kulturaktiviteter etc.
Ønskede kvalifikasjoner Villighet til å dele vår livsstil
Vilkår At du/dere bidrar etter evne
Vi tilbyr Et økonomisk fellesskap der dine behov blir dekket
Om oss Et camphillfellesskap sentrert rundt landbruk
Nærmere opplysninger Elisabeth Husebø, tel 908 08 414
Søknaden sendes til

Steinerskolelærer m/spesialpedagogikk, assistenter og ringevikarer

Ljabruskolen er en steinerskole for barn med spesielle behov. Vi har for tiden 42 elever fra 1. klasse til og med 5. vdg.

Vi ligger lokalisert på Ljabru i Oslo med god forbindelse til sentrum (tog, buss og trikk).

Vi søker:

  • Pedagog (klasselærer/kontaktlærer) for 6.-7. klasse. Kompetanse steinerpedagogisk utdannelse/spesialpedagogikk.
  • Assistent til mellomtrinn og barneskole.
  • Vi har stort behov for ringevikarer som kan komme på kort varsel. Det er en fordel med erfaring fra lignede arbeid, men ingen forutsetning.

Aktuelle søkere må ha gode norskkunnskaper.

Er du interessert kontakt: telefon:22 62 98 90/93