Ledige stillinger

Søk ledige stillinger innenfor antroposofiske sosialterapeutiske virksomheter, Camphill og helsepedagogiske skoler.

Har du en stilling å annonsere? Klikk her

 

LEDIG STILLING: Vidaråsen Landsby, medarbeider / husleder

Arbeidssted Vidaråsen Landsby
Stilling Medarbeider / Husleder i levefelleskap i  Vidaråsen Landsby

Til våre familiehus søker vi etter fulltids medarbeidere som kan bidra med å skape et godt miljø for 3-5 mennesker med spesielle behov.

Søknadsfrist snarest
Stillingstype fast
Beskrivelse av stillingen / aktuelle arbeidsområder Stillingen som husansvarlige innebærer å være teamleder for husets medarbeidere, og sammen sørger medarbeidere og landsbyboere for å skape en god og inkluderende stemning i familiehusene som er både medarbeidernes og landsbyboernes hjem.
Ønskede kvalifikasjoner Vi leter etter noen med disse egenskapene til stillingene:

* er strukturert og fleksibel

* er engasjert og relasjonsbyggende

* er god til å lytte og samtidig klar og tydelig

* er selvstendig med evnen til å arbeide i team

* har sertifikat for personbil

Vi tilbyr Camphill Landsbystiftelsen Vidaråsen er et inkluderende levefellesskap, et alternativt samfunn basert på antroposofiens menneskesyn. Vi er rundt 130 mennesker; beboere, medarbeidere og barn, som bor i store og små husfellesskap. I arbeidstiden er alle sysselsatt med en eller fler av landsbyens varierte arbeidsoppgaver på verksteder som veveri, toveverksted, bakeri, snekkerverksted, matforedling, butikk, jordbruk, husholdning mm. Vår visjon er å muliggjøre at alle kan ha en meningsfylt hverdag som, i samarbeid med hverandre, fremmer personlig utvikling. Basert på gjensidig respekt og likeverd, uavhengig av kultur, religion, kjønn, entnisitet eller funksjonshemning tilstreber vi å skape en helhetlig arbeids og bosituasjon for alle. Pleien av et variert kulturliv med bl.a. teaterforestillinger, sang og musikk, høytidsfeiringer og utflukter spiller en sentral rolle i landsbylivet. Vidaråsen er i høyeste grad et multikulturelt samfunn.
Om oss Ytterligere infromasjon om landsbystiftelsen generelt og Vidaråsen spesielt kan du finne på http://www.camphill.no/hjem/
Nærmere opplysninger Til forskjell fra de fleste andre virksomheter velger vi å skille arbeid helt fra lønn. Som medarbeider i landsbyen får man dekket sine behov via naturalytelser som for eksempel kost, losji, transport og lommepenger samt tilgang på felles biler.

Er dette noe for deg?

Se stillingsannonsen som pdf.

Søknaden sendes til Send din søknad, vedlagt CV og motivasjonsbrev til personalrådgiver, Morten Strandmoe, on.ne1527155050saara1527155050div@n1527155050etrom1527155050