Ledige stillinger

Søk ledige stillinger innenfor antroposofiske sosialterapeutiske virksomheter, Camphill og helsepedagogiske skoler.

Har du en stilling å annonsere? Klikk her

 

Ledige stillinger:

 

Lærer, Steinerskolen på Skjold

ArbeidsstedSteinerskolen på Skjold
StillingLærer i helsepedagogisk skole
Søknadsfrist30. nov. 2019
StillingstypeFast
ArbeidstidDagtid
Beskrivelse
av stillingen
/
aktuelle
arbeidsområder
Vi søker etter en tydelig, varm og raus person som ønsker å bli en del av vårt kollegie. Vi møter daglig elever som har et ekstra behov for oppfølging, støtte og omsorg. Sammen bidrar vi for å lage en best mulig skolehverdag for disse.

Arbeidsoppgaver
• Undervisning i helsepedagogisk avdeling på grunnskolen
• Være deltagende i utvikling av skolen og avdelingen
• Oppfølging av enkeltelever
• Daglig kommunikasjon med foresatte
• Samarbeid med kommune og hjelpetjenester
• Delta på personalmøter, foreldremøter og møter med lærere
• Være en aktiv bidragsyter til å skape et godt skolemiljø
Ønskede kvalifikasjonerØnsket kompetanse
• Kjennskap til og erfaring med steinerpedagogikk, helsepedagogikk og sosilaterapi. Gjerne erfaring fra antroposofiske virksomheter.
• Erfaring fra arbeid med barn med utfordrende adferd og med ekstra behov for oppfølging og omsorg
• Førerkort kl. B

Personlige egenskaper
• Har godt humør og er praktisk og strukturert
• Kommuniserer godt med elever, foresatte og kolleger
• Trives med en travel og spennende hverdag
• Tar initiativ, er ansvarsfull og har evne til å skape tillitt
• Vi legger vekt på personlig egnethet
VilkårKrav til kompetanse
• Utdannelse innen steinerpedagogikk eller helsepedagogikk/sosialterapi
• Andre pedagogiske utdannelser kan være aktuelle
• Gode norskkunnskaper – både muntlig og skriftlig
• Generelt gode IKT-kunnskaper

Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.
Vi tilbyrVi tilbyr
• Positive, engasjerte kolleger
• Et godt og trivelig arbeidsmiljø
• Gode muligheter for utvikling og videreutdanning
• Gode pensjonsordninger – medlem i Statens pensjonskasse
• Gode forsikringsordninger
• Gode lønnsforhold
Om oss

Steinerskolen på Skjold er en oversiktlig og trygg skole. Vi har opptil 200 elevplasser fra 1. til 10. trinn. Hvert trinn har en klasse med maksimum 20 elever.

Skolen har også en helsepedagogisk avdeling for elever med særskilte behov, i tillegg til et helsepedagogisk videregående trinn.

Steinerskolen er godkjent som et faglig pedagogisk alternativ til den offentlige skolen, og kombinerer teorifag, kunstneriske og praktiske fag.

Skolen legger stor vekt på å fremme en fellesskapskultur og vårt mål å gi barn og ungdom de beste forutsetninger for videre utdanning og arbeidsliv. Skolen ligger vakkert til ved Skjoldabukta, med nærhet til sjø og turområder.

Nærmere opplysningerKontaktperson:
Ørjan Risan – 55112382 –
Søknaden
sendes til

Se stillingsannonsen på Steinerhoyskolen.no eller på Finn.no.