Ledige stillinger

Søk ledige stillinger innenfor antroposofiske sosialterapeutiske virksomheter, Camphill og helsepedagogiske skoler.

Har du en stilling å annonsere? Klikk her

 

Ledige stillinger:

Medarbeider, Camphill Jøssåsen Landsby

Epost: . Nettside: jossasen.camphill.no. Tlf: +47 73 97 12 22

Daglig leder, Rostadheimen Bofellesskap

Rostadheimen Bofellesskap er en privat stiftelse som arbeider utfra et menneskebilde impulsert av Rudolf Steiners pedagogikk og sosialterapi. Stiftelsen tilbyr bo- og aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming og har driftsavtale med Bergen kommune. Stiftelsen samarbeider med Virksomheten Helgeseter om lønn, regnskapstjenester, kulturliv, og faglig utvikling.

Driftsansvaret dekker to bofellesskap med til sammen 8 beboere og dagtilbud, med verksteder og et lite hagebruk. Virksomheten holder til i naturskjønne omgivelser på Garnes, med ca 100 m strandlinje, kai og naust. Fra Bergen sentrum tar det ca 25 minutter med tog og buss.

Rostadheimen Bofelleskap søker ny daglig leder. Du vil ha budsjett- og arbeidsgiveransvar for ca. 27 årsverk fordelt på ca 50 ansatte og vikarer.

Arbeidsstedet vil være på Garnes. Vi ser etter deg som er verdiorientert, glad i kulturliv, og som har tro på menneskers utviklingspotensial. Du vil arbeide i tett samarbeid med den øvrige medarbeidergruppen, og vil få anledning til å være en del av et pulserende og spennende miljø, der sosial innovasjon har vært en rød tråd gjennom virksomhetens 60-årige historie.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Formalkompetanse som vernepleier, sykepleier, eller sosialpedagog, og erfaring fra brukergruppen
 • Du har arbeidet med personalledelse og utviklingsarbeid, og har gode samarbeidsevner
 • Du kjenner forhåpentligvis til verdibasert ledelse, og ser helhetlig på løsningsalternativer før viktige beslutninger fattes
 • Du har erfaring med budsjett og økonomiansvar, og har gode administrative rutiner, herunder kjennskap til turnusplanlegging, og rapporteringsverktøyer
 • Har kunnskap og erfaring med utarbeidelse av vedtak iht helse- og omsorgtjenesteloven kap. 9.
 • Erfaring fra sosialpedagogiske virksomheter eller kommunale bofellesskap er en fordel.

Ønskede personlige egenskaper:

 • Du har godt humør, er positiv og løsningsorientert, og viser respekt for andre
 • Du er en lagspiller, men ikke redd for å ta ansvar og egne beslutninger når det trengs
 • Du er opptatt av relasjonsbygging
 • Du er målbevisst, strukturert, og gjennomfører det du starter
 • Du ser på lederrollen som en viktig støttefunksjon
 • Du er initiativrik og selvstendig

Vi tilbyr:

 • Kompetanseutvikling og spennende faglige utfordringer
 • Kulturliv
 • Et miljø der menneskers potensiale og verdi står i sentrum
 • Interessante samarbeidspartnere og nettverk lokalt og nasjonalt
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP
 • Lønn etter avtale
 • Virksomheten er tilknyttet arbeidsgiverorganisasjonen VIRKE

Søknadsfrist er 21. mai 2023. Stillingen som daglig leder ønskes besatt snarest eller etter avtale. Søknad med CV, og referanser sendes 

For spørsmål om stillingen, kontakt Geir Legreid (40 82 84 44).

Medarbeidere, Hogganvik Landsby

ArbeidsstedHogganvik Landsby
StillingMedarbeider(e), gjerne par eller familier
Stillingstype (fast/vikar)Fast 100% stilling
Arbeidstid (omfang)I tillegg til normalarbeidstid 37,5 timer/uke, kommer sosialtid og kulturtid som vi ønsker at du deler med oss.
Beskrivelse av stillingen / aktuelle arbeidsområderOrganisering / gjennomføring av oppgaver i felleshusholdning, arbeid på gård / gartneri / skog / verksteder, lede kulturaktiviteter etc.
Ønskede kvalifikasjonerVillighet til å dele vår livsstil
VilkårAt du/dere bidrar etter evne
Vi tilbyrEt økonomisk fellesskap der dine behov blir dekket
Om ossEt camphillfellesskap sentrert rundt landbruk
Nærmere opplysningerElisabeth Husebø, tel 908 08 414
Søknaden sendes til

Bonde/bønder, Hogganvik Landsby

Hogganvik Landsby søker etter biodynamisk eller økologisk bonde/bønder i fast stilling. Ideelt bør vi ha to bønder, og den ene vi har nå går i permisjon i løpet av høsten.

Hogganvik Landsby er et levefellesskap hvor mennesker med og uten utviklingshemming bor og arbeider sammen, i en alternativ form for integrasjon. Camphill-impulsen er grunnet på Rudolf Steiners antroposofiske ideer. Hogganvik er hovedsakelig et jordbrukssamfunn, med arbeidslivet konsentrert om gård, ysteri, gartneri og skogsdrift. I tillegg kommer arbeidet i husene og i verkstedene.

Det er mulighet for å bo i landsbyen, og være del av livsfellesskapet her, eller å være “eksternt ansatt” med vanlige arbeidsvilkår.

Vi vil gjerne at stillingen tiltres snarest, for å gi mulighet for overlapping med den som skal i permisjon.

Interesserte kan henvende seg til for mer informasjon.

Steinerskole ringevikarer

Ljabruskolen er en steinerskole for barn med spesielle behov. Vi har for tiden 42 elever fra 1. klasse til og med 5. vdg.

Vi ligger lokalisert på Ljabru i Oslo med god forbindelse til sentrum (tog, buss og trikk).

Vi har stort behov for ringevikarer som kan komme på kort varsel. Det er en fordel med erfaring fra lignede arbeid, men ingen forutsetning.

Aktuelle søkere må ha gode norskkunnskaper.

Kontakt: Ingrid Gammelsæther, tlf: 91 24 77 10