Ledige stillinger

Søk ledige stillinger innenfor antroposofiske sosialterapeutiske virksomheter, Camphill og helsepedagogiske skoler.

Har du en stilling å annonsere? Klikk her

 

Ledige stillinger:

 

Gårdsbruker, Camphill Solborg

Arbeidssted Camphill Solborg, Ringerike
Stilling Gårdsbruker
Søknadsfrist 15. november 2020
Stillingstype (fast/vikar) Fast
Arbeidstid (omfang) 100%
Mer informasjon https://solborg.camphill.no/ledige-stillinger/gardsbruker-article1083-1455.html
Kontakt Telefon: 32 13 24 80
Epost:

Spesialpedagog, Jøssåsen Landsby, Hommelvik

Arbeidssted Jøssåsen Landsby, Jøssåsvegen 161, Hommelvik
Stilling Medarbeider til en beboer som har 1-1 oppfølging
(sosialpedagog / vernepleier / sykepleier / (barneverns)pedagog / ergoterapeut / sosioniom)
Søknadsfrist 11. mai 2020
Stillingstype (fast/vikar) Fast
Arbeidstid (omfang) 80%
Beskrivelse av stillingen /
aktuelle arbeidsområder

I samarbeid med Malvik Kommune har Jøssåsen Landsby for noen år siden realisert 3 omsorgsboliger. Disse omsorgsboligene er del av bofelleskapet Mortenshus. Til en av beboere som trenger 1-1 oppfølging ønsker vi å utvide vårt tverrfaglig team. Per i dag består teamet av vernepleier, pedagog, sykepleier og sosionom. Teamet jobber tett sammen med habiliteringstjeneste. Utgangspunkt er å danne en omgivelse basert på mestring gjennom ´opplevelse av sammenheng´.

Du vil jobbe i turnus, med 11 timers helgevakter hver 3. helg.

Oppgavene dine omfatter:

 • Bistand i hverdagslige gjøremål
 • Tilrettelegging av arbeidsaktiviteter (matlaging, vevstue, vedgruppe, diverse ærend)
 • Organisering og deltakelse i fritidsaktiviteter ((bil)turer, besøk pårørende, svømming, sansesenter)
 • Utarbeidelse av tiltak, tilrettelegge for mestring og utvikling
 • Deltagelse i utforming av tjeneste
Ønskede kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som er som er positiv til utfordringer, endringer og som kan bidra til en bedre hverdag for beboere ut ifra deres forutsetninger.
Du har evne til å arbeide selvstendig, men liker å samarbeide. Du er empatisk, tålmodig, strukturert, kreativ og fleksibel. Du er trygg på deg selv og er åpen for å lære om vårt verdigrunnlag. Det er en fordel om du liker å jobbe ute. Du har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Personlig egenhet vektlegges.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet sosial pedagog, vernepleier, sykepleier eller annen bachelorutdanning innenfor medisin/helse/sosialfag
 • Erfaring med mennesker med utfordrende atferd
 • Kunnskap kapittel 9 jf. Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Førerkort, klasse B
 • Personlig egenhet vektlegges
Vi tilbyr Vi kan tilby et annerledes arbeidsmiljø som gir deg mange muligheter til å finne på meningsfulle oppgaver for personen du skal jobbe med. Det er planlagte møter i turnus for å sikre godt samarbeid og kvalitet. Selvfølgelig får du en grundig opplæring.
Om oss

Camphill Jøssåsen Landsby er et bo- og arbeidsfelleskap for både mennesker med en utviklingshemming og medarbeidere. Vi holder til i Malvik Kommune.

Vi er en del av Camphill Landsbystiftelsen i Norge, en privat ´non-profit´ organisasjon, finansiert over statsbudsjett med egen post. Camphill Landsbystiftelsen har siden 1966 vokst til et tilbud for 126 mennesker med utviklingshemming. Totalt 209 ansatte på landsbasis, derav 30 på Jøssåsen Landsby.

Jøssåsen Landsby tilbyr ulike boformer og arbeidsplasser både på Jøssåsen (Mostadmark) og i Hommelvik. Se på vår webside (jossasen.camphill.no) for mer informasjon.

Nærmere opplysninger Marie Löhr (sykepleier) 94 78 54 27 eller
Søknaden sendes til Marie Löhr (sykepleier)

Helsepedagog / spesialpedagog, Hedemarken

Arbeidssted Steinerskolen på Hedemarken, helsepedagogisk steinerskole
Stilling Helsepedagoger / spesialpedagoger
Kategori Undervisning
Søknadsfrist 27. mars 2020
Stillingstype (fast/vikar) Faste stillinger
Arbeidstid (omfang) Hele stillinger med mulighet for deltid
Beskrivelse av stillingen /
aktuelle arbeidsområder
 • Undervise elever enkeltvis og i grupper ved den Helsepedagogiske avdelingen
 • Ha primæransvar for elever og ivareta kontakt med foreldre
 • Samarbeide med kommune og hjelpetjenester
 • Tett samarbeid med klasselærer, assistenter og øvrige faglærere
 • Bidra i skolens arbeid med å skape et trygt læringsmiljø
 • Delta på personalmøter, foreldremøter og teammøter
 • Administrasjon av spesialpedagogiske oppgaver
Ønskede kvalifikasjoner
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Være en trygg voksen
 • Trives i en travel og spennende hverdag
 • Vi legger vekt på personlig egnethet
Vi tilbyr Eget lønnssystem
Om oss

Helsepedagogisk Steinerskole er et forsterket skoletilbud ved Steinerskolen på Hedemarken. Skolen er et spesialpedagogisk alternativ for elever med psykisk funksjonshemming og har tilbud fra 1.klasse til og med videregående trinn. En skole i skolen, hvor to skoler er integrert i hverandre.

Det veksles mellom undervisning i klassen og i mindre grupper. I grupper får elevene jobbe mer skjermet og i et langsommere tempo. Fra ungdomstrinnet har vi også egne basegrupper.

Hver elev har en individuell opplæringsplan, best mulig tilpasset den enkeltes behov, med ut­gangspunkt i steinerskolens læreplan. Det legges vekt på praktisk og kunstnerisk bearbeiding av fagstoffet gjennom tegning, maling, musikk, drama, håndverk og praktisk arbeid. Gårdsarbeid og friluftsliv samt utflukter er også en del av tilbudet.

Nærmere opplysninger Kristin Stavenes, leder i Helsepedagogisk skole, tlf. 62 57 34 61
Søknaden sendes til

Lærer, Steinerskolen på Skjold

ArbeidsstedSteinerskolen på Skjold
StillingLærer i helsepedagogisk skole
SøknadsfristSnarest
StillingstypeFast
ArbeidstidDagtid
Beskrivelse av stillingen /
aktuelle arbeidsområder

Vi søker etter en tydelig, varm og raus person som ønsker å bli en del av vårt kollegie. Vi møter daglig elever som har et ekstra behov for oppfølging, støtte og omsorg. Sammen bidrar vi for å lage en best mulig skolehverdag for disse.

Arbeidsoppgaver
 • Undervisning i helsepedagogisk avdeling på grunnskolen
 • Være deltagende i utvikling av skolen og avdelingen
 • Oppfølging av enkeltelever
 • Daglig kommunikasjon med foresatte
 • Samarbeid med kommune og hjelpetjenester
 • Delta på personalmøter, foreldremøter og møter med lærere
 • Være en aktiv bidragsyter til å skape et godt skolemiljø
Ønskede kvalifikasjonerØnsket kompetanse
 • Kjennskap til og erfaring med steinerpedagogikk, helsepedagogikk og sosilaterapi. Gjerne erfaring fra antroposofiske virksomheter.
 • Erfaring fra arbeid med barn med utfordrende adferd og med ekstra behov for oppfølging og omsorg
 • Førerkort kl. B
Personlige egenskaper
 • Har godt humør og er praktisk og strukturert
 • Kommuniserer godt med elever, foresatte og kolleger
 • Trives med en travel og spennende hverdag
 • Tar initiativ, er ansvarsfull og har evne til å skape tillitt
 • Vi legger vekt på personlig egnethet
Vilkår Krav til kompetanse
 • Utdannelse innen steinerpedagogikk eller helsepedagogikk/sosialterapi
 • Andre pedagogiske utdannelser kan være aktuelle
 • Gode norskkunnskaper – både muntlig og skriftlig
 • Generelt gode IKT-kunnskaper
Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.
Vi tilbyr Vi tilbyr
 • Positive, engasjerte kolleger
 • Et godt og trivelig arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for utvikling og videreutdanning
 • Gode pensjonsordninger – medlem i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikringsordninger
 • Gode lønnsforhold
Om oss

Steinerskolen på Skjold er en oversiktlig og trygg skole. Vi har opptil 200 elevplasser fra 1. til 10. trinn. Hvert trinn har en klasse med maksimum 20 elever.

Skolen har også en helsepedagogisk avdeling for elever med særskilte behov, i tillegg til et helsepedagogisk videregående trinn.

Steinerskolen er godkjent som et faglig pedagogisk alternativ til den offentlige skolen, og kombinerer teorifag, kunstneriske og praktiske fag.

Skolen legger stor vekt på å fremme en fellesskapskultur og vårt mål å gi barn og ungdom de beste forutsetninger for videre utdanning og arbeidsliv. Skolen ligger vakkert til ved Skjoldabukta, med nærhet til sjø og turområder.

Nærmere opplysningerKontaktperson:
Ørjan Risan – 55112382 –
Søknaden sendes til