Ledige stillinger

Søk ledige stillinger innenfor antroposofiske sosialterapeutiske virksomheter, Camphill og helsepedagogiske skoler.

Har du en stilling å annonsere? Klikk her

 

Ledige stillinger:

Faglig leder for helse og omsorg, Camphill Landsbystiftelse

Nyopprettet stilling som faglig leder for helse og omsorg i Camphill Landsbystiftelse

Arbeidsgiver: Camphill Landsbystiftelse i Norge
Stillingstittel: Faglig leder for helse og omsorg
Frist: 5.4.24
Ansettelsesform: Fast

Camphill Landsbystiftelse i Norge arbeider med en unik og inkluderende modell for å yte helse- og omsorgstjenester til ca. 125 personer med utviklingshemming. Landsbystiftelsen er organisert med 6 avdelinger/landsbyer som ligger i Sør- og Midt-Norge og har en fellesadministrasjon (sekretariat) med kontor i Hommelvik i Trøndelag.

Stiftelsen har ca. 250 medarbeidere, hvorav de fleste bor med sin familie i en landsby og er sysselsatt i bofellesskapene, i verksteder og i gårdsdriften. Landsbystiftelsen finansieres i hovedsak over statsbudsjettet. Fyldig informasjon med tekst og bilder finnes på: www.camphill.no.

Landsbystiftelsen ønsker å styrke sin kompetanse innen området helse og omsorg – med en stilling knyttet til stiftelsens fellesadministrasjon (sekretariatet).

Vi søker etter en kompetent og erfaren medarbeider som sammen med ressurspersoner i landsbyene kan styrke og utvikle Landsbystiftelsens kompetanse på området, og som har interesse og engasjement for mennesker med utviklingshemming.

Arbeidsoppgaver:

 • Påse at det gis et forsvarlig tjenestetilbud innenfor gitte rammer.
 • Kvalitetssikre tjenestene i samarbeid med lokale fagpersoner.
 • Utarbeide, forbedre og vedlikeholde administrative systemer og rutiner.
 • Være en faglig støttespiller for ledere og medarbeidere i deres daglige arbeid.
 • Være bindeledd mellom Landsbystiftelsen og kommunene, herunder bidra i kontraktsoppfølging og forhandlinger.
 • Være pådriver for faglig utvikling, kompetansekartlegging og utvikling av vårt tilbud.
 • Andre oppgaver delegert fra daglig leder.
 • Noe reisevirksomhet mellom landsbyene kan påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Helse- eller sosialfaglig utdanning og bakgrunn fra relevant fagkrets (vernepleier, sykepleier, etc.), med erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming.
 • Ønskelig med videreutdanning i helserett og ledelse.
 • Erfaring fra samspillet mellom myndigheter og ideelle leverandører av helse- og omsorgstjenester er ønskelig, men ikke nødvendig.
 • Ha god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Det er en fordel å ha noe kjennskap til Camphill-bevegelsens verdigrunnlag.

Personlige egenskaper:
Vi ser etter en positiv og motiverende person med gode samarbeidsevner. Du må være tydelig i din kommunikasjon, og ikke være redd for å ta beslutninger.

Rapportering mv:
Stillingen vil administrativt være knyttet til sekretariatet i CLS, som i dag består av 4 medarbeidere.

Sekretariatet er lokalisert i Hommelvik ved Trondheim. Arbeidssted kan avtales, og kan gjerne være i en av landsbyene som CLS driver. Stillingen rapporterer til daglig leder.  

Stillingen som faglig leder vil medføre jevnlige besøksreiser til stiftelsens 6 landsbyer. Hjemmekontor kan benyttes etter avtale med daglig leder.

Landsbystiftelsen tilbyr:
En meningsfull jobb der du får muligheten til å være med på å videreutvikle et unikt omsorgstilbud for mennesker med utviklingshemming.

Et stimulerende arbeidsmiljø med mennesker med ulike utdanninger og bakgrunn. 

Vi kan tilby kursing i sosialterapi/sosialpedagogikk.
Vi tilbyr lønn etter avtale, god pensjonsordning og gode forsikringsordninger.
Fast arbeidstid, men gode muligheter til å planlegge egen arbeidshverdag.

Informasjon:
For nærmere informasjon om stillingen kontakt daglig leder Hanna Schmeding, mob. 90947871
Søknad med CV sendes som e-post til
Søknadsfrist: 5.4.24
For ansettelse kreves politiattest.

Medarbeider, Camphill Jøssåsen Landsby

Epost: . Nettside: jossasen.camphill.no. Tlf: +47 73 97 12 22

Medarbeidere, Hogganvik Landsby

ArbeidsstedHogganvik Landsby
StillingMedarbeider(e), gjerne par eller familier
Stillingstype (fast/vikar)Fast 100% stilling
Arbeidstid (omfang)I tillegg til normalarbeidstid 37,5 timer/uke, kommer sosialtid og kulturtid som vi ønsker at du deler med oss.
Beskrivelse av stillingen / aktuelle arbeidsområderOrganisering / gjennomføring av oppgaver i felleshusholdning, arbeid på gård / gartneri / skog / verksteder, lede kulturaktiviteter etc.
Ønskede kvalifikasjonerVillighet til å dele vår livsstil
VilkårAt du/dere bidrar etter evne
Vi tilbyrEt økonomisk fellesskap der dine behov blir dekket
Om ossEt camphillfellesskap sentrert rundt landbruk
Nærmere opplysningerElisabeth Husebø, tel 908 08 414
Søknaden sendes til

Bonde/bønder, Hogganvik Landsby

Hogganvik Landsby søker etter biodynamisk eller økologisk bonde/bønder i fast stilling. Ideelt bør vi ha to bønder, og den ene vi har nå går i permisjon i løpet av høsten.

Hogganvik Landsby er et levefellesskap hvor mennesker med og uten utviklingshemming bor og arbeider sammen, i en alternativ form for integrasjon. Camphill-impulsen er grunnet på Rudolf Steiners antroposofiske ideer. Hogganvik er hovedsakelig et jordbrukssamfunn, med arbeidslivet konsentrert om gård, ysteri, gartneri og skogsdrift. I tillegg kommer arbeidet i husene og i verkstedene.

Det er mulighet for å bo i landsbyen, og være del av livsfellesskapet her, eller å være “eksternt ansatt” med vanlige arbeidsvilkår.

Vi vil gjerne at stillingen tiltres snarest, for å gi mulighet for overlapping med den som skal i permisjon.

Interesserte kan henvende seg til for mer informasjon.

Steinerskole ringevikarer

Ljabruskolen er en steinerskole for barn med spesielle behov. Vi har for tiden 42 elever fra 1. klasse til og med 5. vdg.

Vi ligger lokalisert på Ljabru i Oslo med god forbindelse til sentrum (tog, buss og trikk).

Vi har stort behov for ringevikarer som kan komme på kort varsel. Det er en fordel med erfaring fra lignede arbeid, men ingen forutsetning.

Aktuelle søkere må ha gode norskkunnskaper.

Kontakt: Ingrid Gammelsæther, tlf: 91 24 77 10