Ledige stillinger

Søk ledige stillinger innenfor antroposofiske sosialterapeutiske virksomheter, Camphill og helsepedagogiske skoler.

Har du en stilling å annonsere? Klikk her

 

Ledige stillinger:

 

Spesialpedagog, Steinerhøyskolen

Ledig 25% stilling ved Steinerhøyskolen: Høyskolelektor/ førstelektor/førsteamanuensis i spesialpedagogikk.

Se stillingsannonsen på Steinerhoyskolen.no eller på Finn.no.