Det var på ca. 70 personer til stede under Fagdager 2014, og forsamlingen ble loset trygt fra punkt til punkt – med humor, latter og alvor – av kaospilotene.

Sosialterapeutiske fagdager

Sosialterapeutisk Forbund arrangerer fagdager annethvert år. Fagdagene en felles møteplass og er ment å gi inspirasjon til medarbeidere i antroposofiske omsorgsvirksomheter i Norge. Dagene har som mål å styrke og utvikle det helsepedagogiske og sosialterapeutiske arbeidet. Like viktig er å synliggjøre kompetansen innad i miljøet i en tid hvor konkurransen fra de offentlige tilbudene blir større og større.

Fagdagene 2016

PUSTEROM – var tema for Fagdager 2016, med undertittelen: Fordypelse, engasjement og samtaler! Torsdagen handlet om: Hvem er jeg? Hvem er du? mens fredagen hadde fokuset: Hva har jeg med deg å gjøre? Hva er mulig i rommet mellom oss? Til sammen 75 medarbeidere deltok fra de sosialterapeutiske og helsepedagogiske virksomhetene. Målet med dagene er faglig påfyll og inspirasjon, samt å knytte og styrke relasjonene stedene imellom. Arrangementet fant sted på Sundvolden hotell ved Tyrifjorden som tidligere år.

Les mer

Fagdagene 2014

Håndverk og identitet – ”Sånn vil jeg være!” var temaet for Fagdager 2014 på Sundvolden hotell 8. og 9. mai. ”Håndverk og identitet” ble belyst fra flere ulike sider, og aktuelle spørsmål ble utforsket, som: Hvordan er håndverk identitetsskapende? Møtes pedagogikk og terapi i håndverksarbeidet? Hva er håndverkets betydning for utdannelse – det yrkesmessige perspektiv? Hovedforedragsholder var Kjell Helge Johansen, og fagdagene ble ledet av kaospilotene Rowan Simonsen og Stine Evjen.

Les mer

Fagdagene 2012

Temaet for Fagdagene 2012 var Kunst med mennesket i sentrum – skapende nærvær. Blant foredragsholderne var Trine Dreier fra Aurora Verksted, steinerskolelærer Kjell Helge Johansen, Corinna Balavoine fra Vallersund og Hannes Weigert fra Malerverkstedet i Vidaråsen Landsby. Utstiller på fagdagene var Kristin Aase.

Over 60 mennesker var til stede og “kaospilotene” Elisabeth Nesheim og Stine Evjen styrte dagene med kunstnerisk humor. Deltagerne arbeidet med det skapende nærværet og kunsten som beveger seg i nuet. Hva er kunst, og hvordan formidler og benytter vi kunsten i det daglige livet som sosialterapeut, som lærer, som pedagog? I hjemmet, i skolen og på verkstedet? Hvordan vektlegge det kunstneriske i det sosialterapeutiske arbeid? Disse og flere spørsmål ble besvart på forskjellige måter på Sundvolden. Essensen av dette kan fattes i to setninger: Kunsten å leve. Kunsten å leve sammen med andre.

Fagdagene 2010

I 2010 var temaet for fagdagene Antroposofiske omsorgstilbud i et livsløpsperspektiv. Tema ble sett i lyset av FN-konvensjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Landsbyliv 24, høsten 2010, plukket opp temaet og satte fokuset på Seniorpolitikk. Innleggene var hentet både fra Fagdagene på Sundvolden i mai og fra Camphill Landsbystiftelsens Representantskapsmøte på Jøssåsen i juni hvor dette også ble drøftet.

Les om temaet Seniorpolitikk i Landsbyliv 24.