Sosialpedagogisk utdanning

Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo tilbyr utdanning for deg som ønsker å arbeide innenfor det sosialterapeutiske fagfeltet. Bachelorgrad i sosialpedagogikk er en 4-årig yrkesbasert deltidsutdanning som kvalifiserer for miljøfaglig arbeid i sosialterapeutiske virksomheter, som leder av bofellesskap, verksteder eller kulturelle virksomheter.  Studiet gir også kompetanse for sosialpedagogisk arbeid i steinerskolene, der sosialpedagogen kan virke som sosialrådgivere, og lede og gjennomføre pedagogisk-sosiale tiltak for elever med særskilte behov. Studiet har opptak hvert annet år.