Sosial tregrening

I 1919 uttalte Rudolf Steiner følgende: «Det som i det siste århundre har utviklet seg som et tidsfenomen, nemlig åndslivets og rettslivets avhengighet av næringslivet, anser man som naturnødvendighet. Og man legger ikke merke til hvordan det virkelig forholder seg: at det er denne avhengigheten av næringslivet som har drevet menneskeheten inn i katastrofen.» Sosial tregrening er hovedtema i LandsByLiv 42 med en rekke artikler. Her kan du lese om friheten, likheten og brorskapet; solide tradisjoner fra 1814 og den norske grunnloven; hvordan kulturen ble antroposofenes strategi; og om samfunnets treklang – en nødvendig utvikling.

Les om sosial tregrening i LandsByLiv 42