Skattefradrag med Solidus

Sosialterapeutisk Forbund har inngått i et samarbeid med Solidus AS på vegne av medlemsvirksomhetene. Solidus er en organisasjon som sørger for det praktiske arbeidet ved organisering av skattefrie gavepenger gjennom en web-basert løsning for givertjeneste og skatteinnberetning. Skattytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner, stiftelser og tros- og livssynssamfunn som er godkjent av Skatteetaten.

Sosialterapeutisk Forbund er fra desember 2013 godkjent av Skattetaten som en organisasjon som kan tilby sine givere skattefradrag på gaver. Det er nå opp til den enkelte medlemsvirksomhet i Sosialterapeutisk Forbund å registrere seg som bruker og opprette en egen bankkonto for å motta gavepenger hos Solidus.

Medlemsvirksomheten er selv ansvarlig for å finne givere og sørge for at gavene registreres i Solidus sin webløsningen. Ved årsavslutning samler Solidus inn alle de registrerte gavene innenfor hver virksomhet og innberetter disse til skattemyndighetene. Solidus følger også opp med regnskap organisasjonen.

Gaver kan registreres manuelt i Solidus om man ønsker det, eller man kan tilby giverne AvtaleGiro, også kalt fast givertjeneste, som er mer arbeidsbesparende. Ler mer om Solidus sin givertjeneste.