– Skaperkraft er økonomiens livsnerve

Irene Nygårdsvik mener kunstnere og bedriftsledere er mye mer like enn vi tror. Det er skaperkraft som driver dem. Hun tør være kjent for LandsByLivs lesere, som inspirator og foredragsholder. I 2011 snakket hun om raushetens økonomi for representantskapet i Camphill Landsbystiftelsen. Irene Nygårdsvik er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun var i gang med en doktorgradsavhandling, da hun hoppet av studiet i 2005 og startet Spekulatoriet for å følge sin egen forskning innenfor økonomi og dialog. I påvente av en bok om økonomi, ”strikket” hun frem boken ord for ord – rad for rad.

Les omtalen i LandsByLiv 40