… sånn vil jeg være! – om pedagogikk og terapi

Per Engebretsen er lærer på Ljabruskolen og beskrev hvor mye som kan skje for den enkelte elev når noe er «satt i gang». Men vel så viktig er det å stoppe og la eleven speile seg i sitt arbeid. Da er tiden inne for å bli «terapeut» og sørge for at vedkommende blir seg selv bevisst om sin nye kunnskapservervelse. Det gir et pusterom og ny bevissthet. Tenk at du en dag bestemmer deg for ”hvor du skal”. Når du kommer fram, stopper du for å se ”hvor du kommer fra”. Og hva skjedde underveis?

Les mer