Retten til et dagaktivitetstilbud

Arbeid og aktivitet er grunnleggende for virksomheter som bygger på et antroposofisk verdisyn. Maria Bjune fra Granly Stiftelse fortalte om vertskommunen Østre Toten som har svak økonomi og ønsker å redusere godtgjøringen som Granly mottar per bruker. Et avtaleverk regulerer godtgjøring for de tjenester kommunen kjøper av Granly. Linda Hauge, Seniorrådgiver fra Hovedorganisasjonen Virke, var også til stede på Sundvolden.

Les mer