PUSTEROM – Tema for Fagdager 2016

Fordypelse, engasjement og samtaler! Torsdagen handlet om: Hvem er jeg? Hvem er du? mens fredagen hadde fokuset: Hva har jeg med deg å gjøre? Hva er mulig i rommet mellom oss? Til sammen 75 medarbeidere deltok fra de sosialterapeutiske og helsepedagogiske virksomhetene. Målet med dagene er faglig påfyll og inspirasjon, samt å knytte og styrke relasjonene stedene imellom. Arrangementet fant sted på Sundvolden hotell ved Tyrifjorden som tidligere år.

Les mer i LandsByLiv 41