Prosjekter

Jan Bang forlater LandsByLiv

Jan Bang har vært den viktigste drivkraft i bladet LandsByLiv siden oppstarten i 2004. Etter 11 år forlater han nå redaksjonen. I et intervju med Rigmor Skålholt forteller Jan om arbeidet. – Det var Camphill-landsbyene som tok initiativ til å starte opp bladet. Vi var en liten redaksjon bestående av Dag Balavoine, som var den kreative bidragsyteren, Ingerlise Nicolaisen som samlet stoff fra grasrota, og jeg skulle være ansvarlig for gjennomføringen.

Les mer


LandsByLiv – et vindu mot verden

Tidsskriftet LandsByLiv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i sosialterapeutisk arbeid i Norge. Tidsskriftet skal berike miljø, kommunikasjon og livskvalitet og være ”et vindu til verden”. Det eies av Sosialterapeutisk Forbund og utkommer to-fire ganger i året. Bladet har undertittelen: Tidsskrift for sosialterapeutisk arbeid i Norge, og dets oppgave er å bidra til dokumentasjon av det arbeidet som gjøres og de åndelige verdier og holdningene som ligger til grunn for dette. Like viktig er ønsket om at beboere og elever selv skal komme til orde, og det opprettet skrivegrupper for å hjelpe fram dette.

Les mer


Landsbyliv sin framtid – i hvilken form?

Høsten 2012 hadde Maria Bjune, Rigmor Skålholt og Sissel Jenseth en samtale om tidsskriftet Landsbyliv. Bladets framtid ligger alle sterkt på hjertet. Hvordan kan Landsbyliv inngå i en flerstemt kommunikasjonsstrategi for de antroposofiske omsorgsvirksomhetene? Hvordan stå i en kontinuerlig dialog med storsamfunnet? Hvordan bygge videre på den kontaktflaten som ble oppnådd gjennom utdannelsesprogrammet på Rudolf Steinerhøyskolen?

Les artikkelen i LBL 33, jul 2012


Nordisk Allkunst Danmark 2015

”Anderledeshet i H.C. Andersens verden” er temaet Nordisk Allkunst festivalen som vil foregå i Danmark i 2015, fra 22. til 26. juni. Dette er den syvende festivalen i rekken. Festivalen vil ha fokus på Kultur – Idrett – Kunst, og den kalles derfor KIK-festivalen. Gjennom festivaldagene vil det bli mange forskjellige idrettsaktiviteter, både innendørs og utendørs. Festivalen finner sted på Fuglsø i Molboland på østkysten av Jylland.

Se Facebook for Nordisk Allkunst Danmark 2015

Les mer


Nordisk allkunstverk; Peer for Alle

Sommerfestivalen for unge og voksne – med og uten funksjonshindringer – har annet hvert år samlet flere hundre mennesker fra inn- og utland. Henrik Ibsens skuespill, Peer Gynt, har gått som en rød tråd igjennom festivalene i Norge. Det sosialt kunstverket ble i 2009 og 2011 arrangert på Gålå og i 2013 på Sundvolden Hotell. Nå går stafettpinnen videre til Danmark, og Nordisk allkunstverk vil i 2015 foregå på Fuglsøcentret i vakre omgivelser på Mols.

Les mer


Sosialterapeutiske fagdager

Fagdagene har som mål å styrke det helsepedagogiske og sosialterapeutiske arbeidet i Norge, og de arrangeres annethvert år på Sundvolden Hotell i Buskerud. Tematikken skal være slik at den har interesse for alle – enten man arbeider med barn, unge eller voksne. Temaet velges i fellesskap på årsmøtet til Sosialterapeutisk Forbund.

Les mer


Maidagene – faglig nordisk sammenkomst

Maidagene i Sverige er et fagseminar for medarbeidere ved de antroposofiske virksomhetene i Skandinavia, og de arrangeres annet hvert år i Kulturhuset i YtterJärna. Tema for arrangementet 8. til 11. mai 2013 var Kommunikasjon – Hvordan kan alle få en stemme. Ansvarlig arrangør for Maidagene er Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi (NFLS).

Les mer

Sosialterapeutisk Forbund (SF)
Sosialterapeutisk Forbund (SF)

består av 14 selvstendige virksomheter for mennesker med spesielle behov; barn, ungdommer og voksne. Virksomhetene gir tilbud om skole, bolig og arbeid til cirka 300 elever/beboere. Til grunn for arbeidet ligger det antroposofiske menneskesynet, slik det er utformet av Rudolf Steiner.

Les mer
Bachelorgrad Sosialpedagogikk
Bachelorgrad Sosialpedagogikk

Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo tilbyr bachelorgrad i sosialpedagogikk. Faget er rettet mot praktisk sosialfaglig arbeid basert på steinerpedagogiske metoder.

Les mer
Kalender
Kalender 2018
26-27
apr
Sundvollen, Buskerud
24-27
okt
Nordisk Forbunds høstmøte
Rotvoll, Trondheim
5
nov
Høstmøte i SF
Vidaråsen, Andebu
Tidsskriftet LandsByLiv
Tidsskriftet LandsByLiv

utgis av Sosialterapeutisk Forbund. Se alle utgavene her.

Les mer
Ledige stillinger
Ledige stillinger

Søk ledig stilling innenfor antroposofiske sosialterapeutiske virksomheter, Camphill og helsepedagogiske skoler.
Les mer


Har du en stilling å annonsere?
Klikk her

Dialogos sekretariat for SF
Dialogos sekretariat for SF

Dialogos medie- og ressurssenter er administrativt sekretariat for Sosialterapeutisk Forbund. Dialogos er også ansvarlig for produksjonen av tidsskriftet LandsByLiv og står for driften av nettsiden sosialterapi.no.

Les mer
Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi
Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi

er et nordisk nettverk av omsorgstjenester for barn, unge og voksne med utviklingshemming, som bygger på det antroposofiske menneskesynet.

Les mer
Konferenz
Konferenz

für Heilpädagogik und Sozialtherapie er et forum for den internasjonale antroposofiske omsorgsbevegelsen. Årlig holdes et verdensstevne i Goetheanum, Dornach, ved Basel i Sveits. Sosialterapeutisk Forbund inngår i dette verdensomspennende nettverket som omfatter ca 700 steder i 50 land.

Les mer
Europeisk pårørendeorgan
Europeisk pårørendeorgan

European Co-operation in Anthroposophical Curative Education and Social Therapy (ECCE) har som formål å representere personer med utviklingshemning som ikke kan snakke på egne vegne. Organisasjonen fungerer som en "juridisk person" og består av både pårørende og medarbeidere i virksomhetene.

Les mer
«Kulturøyer» av Bente Edlund
«Kulturøyer» av Bente Edlund

Boken Kulturøyer – Antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov 1924-1990 er skrevet av Bente Edlund som underviser i sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Boken bygger på hennes doktoravhandling fra 2008.

Les mer