Private initiativ for å skaffe boliger

Tobias er en ung mann med utviklingshemning. Han har egen bolig, og det er ikke det offentlige tilbudet som skal takkes for dette, skriver Jørn H. Eriksen, som er far til Tobias. Det var en lang og krevende kamp som mange har kjempet sammen. Jeg skriver dette fordi jeg mener at lovverket er feil og må endres. Rettighetsutvalget gjennom NOU 2016:17 «På lik linje» er klare i sin anbefaling og sier: «Kommunen må ha plikt til å sørge for et udekket boligbehov». Hovedproblemet er: Kommunene har ikke plikt til å skaffe bolig. De skal bare «medvirke til» som i praksis betyr at de ikke trenger å medvirke til.

Les artikkelen i LandsByLiv 42

Les hele artikkelen om hvordan skaffe boliger