Petter Holm – den triale mannen

Sammen med Bente Edlund har Petter Holm utviklet tilbudet om bachelorgraden i Sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen. I intervjuet forteller han om utviklingen fram til høyskoleutdannelsen, egen bakgrunn og mastergraden han nylig tok, samt det tette samarbeidet med dagsenteret Blagoe Delo i Russland.

Les mer i LandsByLiv 33, julen 2012