Omsorgstjenester og rettigheter

Tema i LandsByLiv 38 handler om hvordan omsorgstjenester i Norge har blitt fullstendig dominert av økonomien, ofte til den grad at ”mennesket” forsvinner, det blir en ”ting” med finansielle ulemper. Artiklene i temadelen behandler dette brennaktuelle temaet på ulikt vis; Konkurranseutsetting av sosiale tjenester – vår tids fattigauksjon? Omsorg tja, bolig kanskje? Livets mening og arbeidets verdi. Om lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse.

Les mer i LandsByLiv 38