Ny vergemålslov og forskrift

Fra 1. juli 2013 trådte en ny vergemålslov med forskrifter i kraft. Loven innebærer blant annet at tilsyn med verger og forvaltning av mindreåriges midler overføres fra de kommunale overformynderiene til fylkesmennene. Nytt regelverk for vergemål skal ivareta en bedre rettssikkerhet og integriteten for personer med verge. Iverksettelsen av loven medførte at Norge kunne ratifisere FNs konvensjon.

https://www.vergemal.no/