Ny bok om organisasjonsutvikling

Hans Brodal er kjent som grunnleggeren av SEA Quinta og han er en av pionerene som innførte den sosialøkologiske impulsen i Skandinavia. I sitt 84. leveår gir han ut boken Gemenskapsbildning – Socialekologi. Människoorienterad verksamhetsutvikling på eget forlag. Boken kan sies å være Brodals testamente over hans samarbeid og erfaringer i mer enn 30 år med bedrifter, myndigheter, ideelle organisasjoner og idébaserte virksomheter.

Les omtale og et utdrag fra boken i LandsByLiv 39