NY BOK: Menneske først og fremst

– få et innblikk i Camphill-landsbyene i Norge. Boken gir et enestående innblikk i den rike og varierte Camphillbevegelsen. Forfatter Christian Egge har konsentrert seg om to gjennomgripende tema i fremstillingen: Menneskebildet og den spirituelle bakgrunnen for arbeidet, og likeledes forholdet mellom Camphillbevegelsen og bærekraftig utvikling. Gjennom samtaler og tekster møter vi mennesker som bor og arbeider i landsbyene eller som har en tilknytning til Camphill. Det blir snart tydelig for leseren at landsbyene er skapt med de funksjonshemmede, ikke for dem. Da Camphill-landsbyene i Norge feiret sitt 50-årsjubileum i 2016, skrev Aftenposten: «Bli med til Norges kanskje mest alternative samfunn».

Les mer hos Kagge Forlag