Fra Maidagene i Kulturhuset i Järna i 2013.

Nordisk Forbund

Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi (NFLS) er et nordisk nettverk av omsorgstjenester for barn, unge og voksne med utviklingshemming. Grunnlaget for forbundets arbeid er det antroposofiske menneskesynet slik det er utviklet av Rudolf Steiner.

Det nordiske forbundets formål er å utvikle og støtte arbeidet medmennesker med spesielle behov, basert på antroposofi, gjennom et samarbeid mellom aktører i de nordiske land. Den viktigste arenaen for dette er fagkonferansen Maidagene som holdes annet hvert år i Järna. Et annet satsingsområde er kulturfestivalen Nordisk Allkunstverk. Forbundet har også støttet sosialterapeutiske og pedagogiske prosjekter i andre land, blant annet i Baltikum og Russland. I fremtiden er målet å skaffe til veie mer midler til forskning og faglitterære utgivelser.

Nordisk forbunds styre består av representanter fra hver for de fem nordiske landene. Det holdes minst to møter i året – et i løpet av maidagene i Sverige og et høstmøte. Geir Legreid har deltatt på styremøter med det Nordiske Forbundet, samt arbeidet generelt med oppgaver lagt til det nordiske samarbeidet.

Se statuttene for NFLS.

Les også Antroposofisk helsepedagogikk og sosialterapi i Norden – Faglig samarbeid gjennom 40 år av Bente Edlund, 2010