Nordisk Allkunst Danmark 2015

”Anderledeshet i H.C. Andersens verden” er temaet Nordisk Allkunst festivalen som vil foregå i Danmark i 2015, fra 22. til 26. juni. Dette er den syvende festivalen i rekken. Festivalen vil ha fokus på Kultur – Idrett – Kunst, og den kalles derfor KIK-festivalen. Gjennom festivaldagene vil det bli mange forskjellige idrettsaktiviteter, både innendørs og utendørs. Festivalen finner sted på Fuglsø i Molboland på østkysten av Jylland.

Se Facebook for Nordisk Allkunst Danmark

Les mer i LandsByLiv 37