Metoder

30-års feiring med “Peer Gynt”

I 2015 feirer Ljabruskolen – tidligere Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole i Oslo – 30 år. I den forbindelse setter de opp jubileumsforestillingen “Peer Gynt” i Kolben Kulturhus i Oppegård 10. juni kl. 17.30. Stykket vises også som skoleforestilling på Kolben Kulturhus 11. juni kl. 11.30. Alle elever og lærere har oppgaver på eller bak scenen. Fanny Parow Knill har ansvar for manus, regi og innstudering av skuespillet, og hun forsøker å gi et svar i artikkelen på; Hvorfor akkurat Peer? Hva er det med Peer som fortsetter å fascinere oss?

Les mer


Mat og matkultur tema i LBL 37

I temadelen skriver Nina Brun om Mat og Måltidskultur. Odd Jarle Stener Olsen spør: Hvor kommer maten vår fra? Sarah Mafukidze skriver om boka; Så godt! – en lettlest kokebok med symboler. Hanne Kveli forteller om måltidskultur på Asbjørnsen og Moe hus på Solborg. Per Engebretsen samtaler med Solveig Melanie Kirchhofer om å dele mat og måltid. – Jo fleire kokkar … dess meir variasjon, påpeker Elisabeth Husebø. Hun drøfter også om Solstua er matsal eller kantine? Corinna Balavoine har skrevet en masteroppgave: Om å dele mat og måltid. Hva er kjøkkenet og kjøkkenbordet? Flere bordvers beskrives også i LandsByLiv 37.

Les mer


Boka Sirkelsang

Monica Nicolaisdatter Haugan har skapt musikk sammen med mennesker med spesielle behov i Hogganvik Landsby i 15 år. Orkesteret er en integrert del i alt som foregår i landsbyen. Haugan presenterer nå sin arbeidsmodell i boka Sirkelsang. Her gis svært konkrete råd og en kroppslig tilnærming til det å skape musikk sammen.

Les om Sirkelsang og Hogganvik orkester i Landsbyliv 35

Sosialterapeutisk Forbund (SF)
Sosialterapeutisk Forbund (SF)

består av 14 selvstendige virksomheter for mennesker med spesielle behov; barn, ungdommer og voksne. Virksomhetene gir tilbud om skole, bolig og arbeid til cirka 300 elever/beboere. Til grunn for arbeidet ligger det antroposofiske menneskesynet, slik det er utformet av Rudolf Steiner.

Les mer
Bachelorgrad Sosialpedagogikk
Bachelorgrad Sosialpedagogikk

Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo tilbyr bachelorgrad i sosialpedagogikk. Faget er rettet mot praktisk sosialfaglig arbeid basert på steinerpedagogiske metoder.

Les mer
Kalender
Kalender 2018
26-27
apr
Sundvollen, Buskerud
24-27
okt
Nordisk Forbunds høstmøte
Rotvoll, Trondheim
5
nov
Høstmøte i SF
Vidaråsen, Andebu
Tidsskriftet LandsByLiv
Tidsskriftet LandsByLiv

utgis av Sosialterapeutisk Forbund. Se alle utgavene her.

Les mer
Ledige stillinger
Ledige stillinger

Søk ledig stilling innenfor antroposofiske sosialterapeutiske virksomheter, Camphill og helsepedagogiske skoler.
Les mer


Har du en stilling å annonsere?
Klikk her

Dialogos sekretariat for SF
Dialogos sekretariat for SF

Dialogos medie- og ressurssenter er administrativt sekretariat for Sosialterapeutisk Forbund. Dialogos er også ansvarlig for produksjonen av tidsskriftet LandsByLiv og står for driften av nettsiden sosialterapi.no.

Les mer
Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi
Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi

er et nordisk nettverk av omsorgstjenester for barn, unge og voksne med utviklingshemming, som bygger på det antroposofiske menneskesynet.

Les mer
Konferenz
Konferenz

für Heilpädagogik und Sozialtherapie er et forum for den internasjonale antroposofiske omsorgsbevegelsen. Årlig holdes et verdensstevne i Goetheanum, Dornach, ved Basel i Sveits. Sosialterapeutisk Forbund inngår i dette verdensomspennende nettverket som omfatter ca 700 steder i 50 land.

Les mer
Europeisk pårørendeorgan
Europeisk pårørendeorgan

European Co-operation in Anthroposophical Curative Education and Social Therapy (ECCE) har som formål å representere personer med utviklingshemning som ikke kan snakke på egne vegne. Organisasjonen fungerer som en "juridisk person" og består av både pårørende og medarbeidere i virksomhetene.

Les mer
«Kulturøyer» av Bente Edlund
«Kulturøyer» av Bente Edlund

Boken Kulturøyer – Antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov 1924-1990 er skrevet av Bente Edlund som underviser i sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Boken bygger på hennes doktoravhandling fra 2008.

Les mer