30-års feiring med “Peer Gynt”

I 2015 feirer Ljabruskolen – tidligere Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole i Oslo – 30 år. I den forbindelse setter de opp jubileumsforestillingen “Peer Gynt” i Kolben Kulturhus i Oppegård 10. juni kl. 17.30. Stykket vises også som skoleforestilling på Kolben Kulturhus 11. juni kl. 11.30. Alle elever og lærere har oppgaver på eller bak scenen. Fanny Parow Knill har ansvar for manus, regi og innstudering av skuespillet, og hun forsøker å gi et svar i artikkelen på; Hvorfor akkurat Peer? Hva er det med Peer som fortsetter å fascinere oss?

Les mer i LandsByLiv 38

Mat og matkultur tema i LandsByLiv 37

I temadelen skriver Nina Brun om Mat og Måltidskultur. Odd Jarle Stener Olsen spør: Hvor kommer maten vår fra? Sarah Mafukidze skriver om boka; Så godt! – en lettlest kokebok med symboler. Hanne Kveli forteller om måltidskultur på Asbjørnsen og Moe hus på Solborg. Per Engebretsen samtaler med Solveig Melanie Kirchhofer om å dele mat og måltid. – Jo fleire kokkar … dess meir variasjon, påpeker Elisabeth Husebø. Hun drøfter også om Solstua er matsal eller kantine? Corinna Balavoine har skrevet en masteroppgave: Om å dele mat og måltid. Hva er kjøkkenet og kjøkkenbordet? Flere bordvers beskrives også i LandsByLiv 37.

Les mer i LandsByLiv 37

Boka Sirkelsang

Monica Nicolaisdatter Haugan har skapt musikk sammen med mennesker med spesielle behov i Hogganvik Landsby i 15 år. Orkesteret er en integrert del i alt som foregår i landsbyen. Haugan presenterer nå sin arbeidsmodell i boka Sirkelsang. Her gis svært konkrete råd og en kroppslig tilnærming til det å skape musikk sammen.

Les om Sirkelsang og Hogganvik orkester i LandsByLiv 35