Maidagene i Järna – faglig nordisk sammenkomst

Maidagene er et fagseminar for medarbeidere ved antroposofiske virksomheter i Skandinavia som arrangeres annet hvert år i Jarna, Sverige. Tema for årets maidager var Kommunikasjon – Hvordan kan alle få en stemme, og arrangementet foregikk fra 8.-11 mai 2013 i Kulturhuset i Ytter-Järna. Ansvarlig arrangør er Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi (NFLS).

Forelesere ved årets arrangement var Gunilla Gerland, Rüdiger Grimm, Seija Zimmermann, Carl van der Weyden, Christian Egge og Manuela Frie Mann. Malerverkstedet på Vidaråsen hadde utstilling i forbindelse med konferansen.

Se programmet for Maidager 2015

Tilbakeblikk på Maidagene

På 1960-talle ble det holdt interne studiedager i Järna. Etter hvert innbød man kolleger fra hele Norden, og arbeidet utviklet seg til en årlig konferansen ved Kristi Himmersfart, som fikk navnet Majdagarna. I 1979 ble Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi dannet som ett resultat av dette. Siden 2009 arrangeres maidagene annet hvert år. Tanken er at det enkelte land arrangerer nasjonale fagdager de årene som det ikke er maidager.

Under maidagene møtes helsepedagoger og sosialterapeuter fra hele Norden møttes fem dager i Järna. Her har den enkelte medarbeidere fått faglig påfyll, kunne bli kjent med hverandre og oppleve å være del av en internasjonal bevegelse. Arrangementene inneholder kunstnerisk opptakt, hovedforedrag og samtalegruppe over dagens tema. Det er også frie initiativ, arbeidsgrupper med ulike tema og kveldsforedrag.

Les mer om Majdagar Järna på NFLSs nettside.
Se video fra Maidagene 2009.