Landsbyliv sin framtid – i hvilken form?

Høsten 2012 hadde Maria Bjune, Rigmor Skålholt og Sissel Jenseth en samtale om tidsskriftet Landsbyliv. Bladets framtid ligger alle sterkt på hjertet. Hvordan kan Landsbyliv inngå i en flerstemt kommunikasjonsstrategi for de antroposofiske omsorgsvirksomhetene? Hvordan stå i en kontinuerlig dialog med storsamfunnet? Hvordan bygge videre på den kontaktflaten som ble oppnådd gjennom utdannelsesprogrammet på Rudolf Steinerhøyskolen?

Les artikkelen i LandsByLiv 33, julen 2012