Landbrukets betydning – fra jord til bord

Nesten alle sosialterapeutiske virksomheter har et landbruk. Kanskje kunne en si at landbruket er sosialterapiens «rotfeste», som knytter arbeid og identitet til et sted. Gjennom arbeidet med jord og dyr, får alle som lever i landsbyen en nærhet til livsprosessene og årstidens veksling. Arbeidet på gården bidrar til å styrke samholdet og samhørighet, og det legger et godt grunnlag for andre aktiviteter. Det spesielle med landbruket i sosialterapien – er at det er biodynamisk! Arbeidet på gårdene er inspirert av Landbrukskurset som Rudolf Steiner holdt i 1924. Hvor det slås fast at landbruk er kultur og av vital betydning for sunnhet og helse hos mennesker og dyr.

Les om jordbrukets betydning i LandsByLiv 43