Jubileumsutgave av LandsByLiv

Fra innholdet: Hos HM Kong Harald 9. mai 2016. Jubileumsfeiring på Vidaråsen. Arven etter Karl König. Fire pionerer: Phyllis Jacobsen, Ivan Jacobsen, Margit Engel og Trygve Thornæs. Camphill og Øst-Europa. Russens lysaksjon. Nils Christie – en venn av landsbyene. Landsbymøte! Torbjørn Ullereng. Bjørn Thure Haugen. Hallfrid Slettemoen. To må man være. Hva var det med Petter? Å være far til landsbyboer. Fra offisersgård til Camphill. Kulturens rolle. Hus og hjem. Å eldes med verdighet. Økolandsby-bevegelsen feirer 50 år. Tregrening.

Les jubileumsutgaven