Jan Bang forlater LandsByLiv

Jan Bang har vært den viktigste drivkraft i bladet LandsByLiv siden oppstarten i 2004. Etter 11 år forlater han nå redaksjonen. I et intervju med Rigmor Skålholt forteller Jan om arbeidet. – Det var Camphill-landsbyene som tok initiativ til å starte opp bladet. Vi var en liten redaksjon bestående av Dag Balavoine, som var den kreative bidragsyteren, Ingerlise Nicolaisen som samlet stoff fra grasrota, og jeg skulle være ansvarlig for gjennomføringen.

Les mer i LandsByLiv 38