Høringen de helsepedagogiske skolene

Regjeringen sendte høsten 2014 ut på høring Endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) med frist 15.01.2015 fra Kunnskapsdepartementet. Steinerskoleforbundet uttalte seg på vegne av steinerskolene, og Knut Dannevig skrev i samarbeid med de helsepedagogiske skolene, den delen som vedgår de helsepedagogiske skolene.

Se høringen her