Håndverksutdanning i Camphill

Bente Øvlisen Bresges fortalte at det lenge vært et sterkt ønske om å utarbeide en yrkesrettet utdannelse i Camphill. Beboerne har også selv ytret ønske om det. Arbeidet er en viktig hjørnestein i landsbyene, og det har alltid foregått en omfattende opplæring. Men per i dag finnes det lite dokumentasjon på hvordan opplæringen foregår – ut over det man kan se og fornemme. Landsbystiftelsen arbeider nå målrettet med å etablere en yrkesutdannelse. På Rotvoll begynte vi høsten 2013 med en lærling på vevstua.

Les mer