Det var på ca. 70 personer til stede under Fagdager 2014, og forsamlingen ble loset trygt fra punkt til punkt – med humor, latter og alvor – av kaospilotene.

Håndverk og identitet – ”Sånn vil jeg være!”

Dette var temaet for Fagdager 2014 til Sosialterapeutisk Forbund på Sundvolden hotell 8. og 9. mai. ”Håndverk og identitet” ble belyst fra flere sider, og aktuelle spørsmål som ble utforsket, var: Hvordan er håndverk identitetsskapende? Møtes pedagogikk og terapi i håndverksarbeidet? Hva er håndverkets betydning for utdannelse – det yrkesmessige perspektiv? Kjell Helge Johansen var invitert som hovedforedragsholder, og fagdagene ble ledet av kaospilotene Rowan Simonsen og Stine Evjen.

Les hele rapporten fra Fagdager 2014