Framgang!

“De som taler om nedgangstider, og til og med beviser dem, har nok rett når det gjelder det som lever i den ytre verden. Men hver enkelt av oss må sørge for at de ikke fortsetter å få rett. For, fremgang kommer ikke fra noe objektivt.
Framgang kommer fra en subjektiv vilje. Ved stadig på ny å ta de inspirerende kreftene opp i seg og fra den nyopptatte inspirasjon, gi den nedadgående sivilisasjon en ny oppdrift, hindrer vi nedgang. I dag kan vi bare appellere til menneskets gode vilje.”
Rudolf Steiner, 2. juli 1920