Første kull på studiet i sosialpedagogikk

Tekst og foto: Jan Bang, Landsbyliv 33, Julen 2012

Høyskoleutdannelsen i sosialpedagogikk har vært under utvikling i mange år, og den 10. september kunne starte opp med det første kullet på Rudolf Steinerhøyskolen.

Bente Edlund holdt et foredrag om hvordan bachelorutdannelsen ble til. Hun fortalte at tradisjonen her i Norge går tilbake til tidlig på 1970- tallet, da det tre-årige seminaret begynte på Vidaråsen. Et lignende tiltak startet i Bergen mot slutten av det samme tiåret. Disse to lokale initiativer fortsatt i tjue år, og i 1998 ble de slått sammen til en helsepedagogisk utdannelse over tre år, organisert i regi av Norsk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi. Dette arbeidet ble gjort av Mi Rieber og Petter Holm, som senere ledet utdannelsen. Prosjektet var knyttet til et europeisk nettverk av lignende institusjoner.

I 2007 begynte Petter Holm, sammen med Bente Edlund, arbeidet med å utvikle og få akkreditert et bachelorprogram i sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen. I juni 2011 fikk studiet sin endelige godkjenning av NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanning). Bente Edlund leder studiet, mens Petter Holm har fortsatt sitt arbeid for sosialterapien gjennom sin virksomhet ved institusjonen Blagoe Delo i Russland. Høyskolen har formulert en samarbeidsavtale med Blagoe Delo, og det er å håpe at sosialpedagogikkstudentene vil ta deler av sin praksis der. Å være en del av den sosialterapeutiske bevegelsen i internasjonal forstand, er en av intensjonene bak det nye studiet.

Bente Edlund påpekte at det antroposofiske sosialterapeutiske miljøet er lite i Norge, og for å skape et godt nok fundament for utdannelsen, retter den seg også mot å dekke behovet for sosialpedagogisk kompetanse innenfor steinerskolene. Der er det behov for kvalifiserte medarbeidere for å bistå elever med spesielle behov, og for sosialpedagogisk rådgivning, noe som er pålagt alle skoler i Norge.

Utdanningen er yrkesbasert og alle studenter er i arbeid. Av de 25 studentene arbeider ca 1/3 i steinerskolene og 2/3 med voksne utviklingshemmede i Camphill og andre sosialterapeutiske virksomheter.

Sosialpedagogikk inkluderer felles oppgaver for alle disse virksomhetene. Det er en dimensjon i pedagogikk generelt, ikke et separat fag eller metodikk. Det har med omsorg og oppdragelse å gjøre, sosialisering og mennesket i fellesskapet. Det dreier seg om overføring av verdier og normer, mer enn informasjon og fagkunnskap.

Ved å etablere denne utdannelsen inviterte Bente Edlund de nye studentene til å delta i et forskningsfellesskap, ikke bare ta en utdannelse. Målet er å utvikle dette yrket slik at det får en sterk faglig kompetanse. Hun avsluttet foredraget med å takke Sosialterapeutisk Forbund og Steinerskoleforbundet for både økonomisk støtte og motiverende faglig bistand.