Faglig samarbeid gjennom 40 år

Bente Edlund, ansvarlig for studiet Sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen, presenterer i denne artikkelen fra 2010 det nordiske samarbeidet innenfor antroposofisk helsepedagogikk og sosialterapi. I 1929 ble det første nordiske helsepedagogiske barnehjemmet grunnlagt i Finland, året etter skjedde det samme på Island. Ti år senere fantes tilsvarende virksomheter både i Sverige og Norge. Fotoet er av Ita Wegman, lederen av den medisinske seksjonen ved Goetheanum, da hun besøkte barnehjemmet Sólheimar på Island i 1939.

Les mer i PDF-filen