Doktorgrad Bente Edlund

Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet spesialpedagogikk og er en historisk undersøkelse av en omsorg- og opplæringspraksis for utviklingshemmede basert på ideer av filosofen og pedagogen Rudolf Steiner og følger utviklingen fra 1924 til den såkalte Ansvarsreformen i Norge i 1991. Forpliktende idealisme under skiftende betingelser. Antroposofiske tiltak for utviklingshemmede 1924-1990. Bente Edlund, 2008, Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk.
Avhandlingen er sammenfattet og utgitt i bokform på Antropos forlag 2010: Kulturøyer – Antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov – 1924-1990. Bente Edlund.

Kjøp boken her