Boka Sirkelsang

Monica Nicolaisdatter Haugan har skapt musikk sammen med mennesker med spesielle behov i Hogganvik Landsby i 15 år. Orkesteret er en integrert del i alt som foregår i landsbyen. Haugan presenterer nå sin arbeidsmodell i boka Sirkelsang. Her gis svært konkrete råd og en kroppslig tilnærming til det å skape musikk sammen.

Les om Sirkelsang og Hogganvik orkester i LandsByLiv 35