Bachelorgrad i sosialpedagogikk

Steinerhøyskolen tilbyr en yrkesbasert deltidsutdanning over fire år som fører frem til bachelorgrad i sosialpedagogikk. Oppstart nytt kull høsten 2018. Studiet kvalifiserer for miljøfaglig arbeid i steinerskolen, samt i sosialterapeutiske virksomheter som gir bo- og arbeidstilbud til unge og voksne med særskilte behov. I Norge finnes 30 steinerskoler og ti sosialterapeutiske institusjoner basert på steinerpedagogiske ideer.

Les om studiet på steinerhoyskolen.no

Les om det første studentkullet 2013 i LandsByLiv 34