Årsmøte Sosialterapeutisk Forbund 2015

Årsmøtet ble holdt på Granly, Østre Toten, fredag 20. mars, samme dag som Fastlands-Norge opplevde en partiell solformørkelse. Det var 18 personer til stede, blant annet representanter fra Rostadheimen, Granly, Helgeseter, Ljabruskolen, Hedemarken, Grobunn, Hogganvik, Vidaråsen og Vallersund. Knut Dannevig fortalte om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) og høringsuttalelsen fra de helsepedagogiske skolene som var sendt gjennom Steinerskoleforbundet.

Les mer i LandsByLiv 38