Å være støttekontakt og avlaster

Thomas og Kaja  har vært avlaster og støttekontakt for to ungdommer fra Ljabruskolen i snart to år. I Landsbyliv har de skrevet litt om bakgrunnen for dette og hvordan de legger opp besøkene og aktivitetene.

Les hele artikkelen Å være støttekontakt og avlaster for to ungdommer. Artikkelen stod i Landsbyliv 34 våren 2013.

Hvordan bli avlaster eller støttekontakt

Hvem kan få støttekontakt/avlastningsplass: Det er kommunen som godkjenner om en person har behov og rett på en støttekontakt eller avlastningsplass. Det er foreldre, foresatte, eventuelt personen selv som tar kontakt med kommunen/bydelen som man bor i og får en slik godkjennelse.

Avlastning: En person som trenger avlastningsplass bor hjemme hos deg, som regel en helg i måneden, som en avlastning for familien.

Støttekontakt: En person som trenger aktivisering eller sosialisering gjennom å gjøre aktiviteter med en støttekontakt. Det er forskjellige avtaler om antall timer, men 4 timer i uken (en ettermiddag) er vanlig.

Hvordan bli støttekontakt: Du kan kontakte hjem, camphillsteder og skoler, og høre om det er noen der som trenger støttekontakt/avlaster. Du kan også ta kontakt direkte med den kommunen/bydelen du bor i og melde din interesse. Når du har funnet noen som passer, må du levere politiattest, signere kontrakt med kommunen, og undertegne for taushetsplikt. Det tar vanligvis noen måneder fra du tar kontakt til alt er klart.

Utgifter: Det varierer mellom kommunene/bydelene hvilke avtaler de har/hva de dekker av utgifter. Vanligvis får du dekket utgifter innenfor en fast sum i måneden. Som støttekontakt får du også gratis inngang mange steder som har ordning med ledsagerbevis, og fri reise på kollektivtransport. Utgifter til den som du er støttekontakt til, må dekkes av denne selv/familien.