Foto: Jan Bang.

Å arbeide for hverandre – ikke for seg selv

Elisabeth Husebø skriver i LandsByLiv om den “Den sosiale grunnlov”. Hvorfor er disse ordene så viktige? I det sosialterapeutiske arbeidet er det vesentlig at selv om noen mennesker har et handikapp og andre ikke, er vi alle først og fremst mennesker. Vi kan alle både gi og ta imot. Det er det som samarbeid går ut på; at arbeidet går begge veier: Du gjør noe for meg og jeg gjør noe for deg. Og når vi arbeider sammen, oppstår fellesskapet.

Les mer i LandsByLiv 34, våren 2013