Søk ledige stillinger innenfor antroposofiske sosialterapeutiske virksomheter, Camphill og helsepedagogiske skoler.

Har du en stilling å annonsere? Klikk her

 

LEDIG STILLING: Vidaråsen Landsby, Andebu, Vestfold

Arbeidssted Vidaråsen Landsby
Stilling Husansvarlig
Kategori Vi har behov for erfarne medarbeidere som kan ta ansvar som leder i et av våre hus.
Søknadsfrist Tiltredelse så snart som mulig.
Stillingstype (fast/vikar) fast
Beskrivelse av stillingen / aktuelle arbeidsområder Les søknadsskjema for medarbeider på Vidaråsen Landsby.
Ønskede kvalifikasjoner Informasjon for nye medarbeidere (leses før du fyller ut søknadsskjemaet).
Om oss Vidaråsen Landsby er en del av Camphill Landsbystiftelse og er tuftet på Rudolf Steiners antroposofi og Karl Königs grunnleggelse av Camphill-bevegelsen. Et verdig liv – nærhet til mennesker og natur. Vidaråsen Landsby tilbyr et helhetlig bo- og arbeidsfellesskap for voksne med psykisk utviklingshemming. Vi har ett eget pleie- og omsorgshjem. Buss og tog forbindelse nesten hver time til/fra Oslo, og Torp flyplass ca 40 minutter unna.

Vidaråsen Landsby

Nærmere opplysninger Spørsmål om stillingen kan rettes til Morten Sølsnæs Strandmoe Telefon 3344 4100 eller morten@vidaraasen.no
Søknaden sendes til Søknad med CV sendes: Vidaråsen Landsby
v/ Morten Sølsnæs Strandmoe, Landsbyveien 34, 3158 Andebu eller: office@vidaraasen.no

 

LEDIG STILLING: co-workers, Vallersund Camphill village, Fosen

Arbeidssted Vallersund Camphill village, Fosen, Sør-Trøndelag
Stilling co-workers
Kategori Camphill
Søknadsfrist We are accepting applications for 2017
Stillingstype (fast/vikar) a lifestyle as a co-worker or a job as an employee
Arbeidstid (omfang) Live-in co-workers in our village houses
Beskrivelse av stillingen/ aktuelle arbeidsområder Teachers and houseparents in our Framskole youth guidance program. Office help in administration and with finances.

The work: Sometimes hectic, sometimes idyllic; geriatric care and youth guidance; weeding the carrots and balancing the budget.

Vi tilbyr The nature: Long summer nights and dark stormy winters. The place: Close to the ocean and far from the city, historical buildings and innovative energy solutions, a chapel and a coffee shop, local tradition and international culture.
Om oss The people living in the middle of these contrasts: 35 individuals between the ages 0 and 70, some with special needs, everyone contributing to the community in their own special way. Our Camphill village, located on the coast of Norway, has craft workshops, a farm, gardens, and a 2-year youth guidance program called Framskole. We celebrate festivals, eat meals together, and have shared living.
Nærmere opplysninger Corinna Balavoine, vallersund-gaard@camphill.no
Søknaden sendes til Vallersund Gård, Valsøyveien 145, N-7167 Vallersund

Telefon: +47 72 52 70 80, Faks: +47 72 52 70 99

vallersund-gaard@camphill.no

www.vallersund.camphill.no/om-vallersund-gaard